Om Bomassan

Bomassan är en invånardriven bomässa. Under Bomassans tak ingår flera aktiviteter, delmoment, projekt och expriment. Massan, Grannskapskontoret och Centrumtorget är huvudrubrikerna programmet utvecklas under.

Centralt för Bomassan är att med konsten som verktyg undersöka möjligheten att förtäta och länka samman Söderort med ett ökat antal invånare och samtidigt bygga gemenskap och bevarar de unika boendekvaliteter som kännetecknar luftig, grön förstadskaraktär. Bomassan drivs av Konsthall C och Hökarängens Stadsdelsråd med syftet att skapa plattformar och verktyg för invånarna att mötas och utveckla idéer baserat på deras samlade erfarenhet. Människors engagemang blir en kunskapsbank som visar vägen för hur framtidens hållbara stadsutveckling kan förverkligas.

Bomassan drivs av:
Jens Strandberg
e: jensstrandberg [at] 1200m.org

Olof Svenblad
e: olof [at] bomassan.org

Grannskapskontoret drivs av:
Sara Brolund de Carvalho
e: grannskapskontoret[at]bomassan.org

Bomassan stöds av:

Bomassan genomförs med generöst stöd av Svenska PostkodStiftelsen, Kulturbryggan och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Grannskapskontoret tidning Blickpunkt Hökis stöds av SLL (Stockholms läns landsting).

Massan

Massan är en del av Bomassans pågående konstnärliga program. En viktig del av Bomassan är att konsten och projekten vi producerar bär relevans för boende i Söderort och verkar för att skapa samarbeten med personer som bor i och skapar sociala mötesplatser här, där vi kan dela med oss av hur vi vill leva och bo tillsammans. Folkbildning som en konstnärlig process är en central del av att Bomassan arbetssätt. Under året producerar vi en rad aktiviteter, hör gärna av dig om du vill delta, du når oss per (mail: vi@bomassan.org text: vi[at]bomassan.org) eller kom förbi kontoret på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Stadsvandringar

Stadsvandringar är, inom Bomassan, en konstnärlig metod för att undersöka söderorts offentliga rum. Syftet med stadsvandringar är att undersöka stadsrummet från olika perspektiv. Vanligtvis handlar stadsvandringar om historien bakom platsen, och så även inom Bomassan, men till skillnad från mer traditionella stadsvandringar är historien en språngbräda för att bredda vår förståelse för området. På så vis vill Bomassan att stadsvandringarna lyfter berättelser som kanske aldrig tidigare berättats, föreställningar kring vad platsen kan vara eller varit samt hur vi föreställer oss platsen i framtiden. Inom Bomassan kommer vi producera en serie publika stadsvandringar, utformade av konstnärer i samarbete med föreningar/organisationer/boende i söderort. Stadsvandringarna utvecklas tillsammans med Nina Svensson, Bernd Krauß, Lisen Rosell och Zoë Poluch.

Stadsvandring med Nina Svensson

Stadsvandring med Bernd Krauß

Stadsvandring med Lisen Rosell

Stadsvandring med Zoë Poluch

Söderortsspelet

SÖDERORTSSPELET - är ett bygdespel där invånarna i Hökarängen utformar bärbara skulpturer och ett koreografiskt experiment i det offentliga rummet. Projektet utformas av Stina Nyberg (koreograf). Söderortsspelet genomförs sommaren 2018 men utformas under hela Bomassans projekttid. Gubbängsfältet som knyter samman Hökarängen och Gubbängen används ofta till lajvrollspel; en hobby där deltagarna går in i en imaginär värld för att spela upp en händelse, en historisk incident, en fantasivärld eller helt enkelt ett framtidsscenario. Söderortspelet tar en likande form där formatet av ett rollspel ger deltagarna möjlighet att FÖRESTÄLLA sig framtidens Hökarängen. Projektet är en föreställning, ett sorts experiment på skalan 1:1 där deltagare och publik utvecklar sina versioner av sitt grannskap.

Museum utan tak

Museum utan tak är ett permanent offentligt museum och skyltprojekt som visas runt om Hökarängen.
Förorten har alltid varit projektplatsen för nytänkande inom samhällsutveckling. Förhållandet mellan historia, nu och framtid ställs på sin spets i Hökarängen eftersom de ursprungliga intentionerna fortfarande är så påtagliga.

Museum utan tak är projektets sätt att aktivera berättelsen, historien och den fiktiva framtiden i Hökarängen.

Forskningsstationen

Forskningsstationen är en artist in residency i formen av en ”Attefallare” med placering på en privat tomt bredvid Konsthall C. Forskningstationen ritas av Spridd. Forskningsstationen är en del av Bomassan och undersöker förtätningar på olika skalor. Med Forskningsstationen blir det möjligt för konstnärer att vistas i området under en längre period och utveckla platsspecifika undersökningar. På så vis kan en ”gå in” i en tanke i skala 1:1 - en mänsklig metod som har flera exempel i Hökarängen. bl.a. finns här världens första gågata, då man ville bygga en modell inför att Sergelgatan skulle byggas som gågata - och undersöka områdets utmaningar och möjligheter samt lära känna centrala personerna att samarbeta med.

För mer information om Forskningsstationen var god kontakta Anders Jacobsson anders[at]konsthallc.se eller Corina Oprea corina[at]konsthallc.se

KOMMANDE & TIDIGARE:

Grannskapskontoret

Grannskapskontoret är en fysisk plats i Hökarängen där unga kan samalas och diskutera lokaldemokrati, sin närmiljö samt samhällsutmaningar och större stadsutvecklingsfrågor. Projektet vänder sig till personer i åldern 14–25 som är intresserad av att arrangera workshops, föreläsningar, debatter, utställningar mm.

Vill du vara med?

Kontakta då Sara Brolund de Carvalho eller kom förbi kontoret på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Blickpunkt Hökis

Blickpunkt Hökis är en självpublicerad lokaltidning. Blickpunkt Hökis använder journalistik och konstnärliga metoder som ett verktyg för att diskutera, dela erfarenheter och illustrera samhällsperspektiv. Tillsammans med verksamma konstnärer och journalister lär sig deltagarna intervju-, skriv- och tryck tekniker och utställning-, illustration-, och skrivmetoder.

Blickpunkt Hökis

Publicerades under december 2017.

Blickpunkt Hökis

Det redaktionella arbetet med nummer två börjar i februari. Anmäl dig genom att mejla Sara på grannskapskontoret[at]bomassan.org

Centrumtorget

CENTRUMTORGET

en hemmafest i Hökarängen
19/5 - 26/5 2018

Bomassan och arkitektkontoret Spridd bjuder in till ett samtal runt köksbordet. Under några dagar i maj blir det middagsbjudning, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På platsen bygger vi ett långbord och ett tillfälligt kök för matlagning och samtal under v.21 2018; 19/5 - 26/5.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Vi tror på möjligheten att planera en stad utifrån ett lokalt engagemang och kunskap om platsen. Hur kan politiker få del av och faktiskt använda sig av denna lokala kunskapsbank?

För mer information om Centrumtorget var god kontakta Astrid Linnér på astrid[at]spridd.se (projektledare på Spridd), Winnie Westerlund winnie[at]spridd.se eller Jens Strandberg på jensstrandberg [at]1200m.org

Brödmassan #3

Kom så bakar vi bröd tillsammans! Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången huserar bagarstugan på Grannskapskontoret på Pepparvägen 1 i Hökarängen. Inbjudna denna gång är också medlemmar från K.Ö.K (Kvinnor Önskar Kollektivitet), en del av Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, en självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder där en utbyter erfarenheter och kunskaper, lär sig språk och bygger vänskapsrelationer.

Vi ser fram emot att ses över degar, byttor och bunkar!

Var: Grannskapskontoret, Pepparvägen 1, Hökarängen.
När: Fredagen den 23 februari Kl 18-21.
Vem: För alla som vill mötas, baka och dela, lära eller lära ut!
Värdar: Gunilla Lundahl, K.Ö.K och Bomassan.
Hur: Evenemanget är gratis och inga förkunskaper eller material behövs men det är begränsat med platser, en kan föranmäla via mejl på osa[at]bomassan.org, först till kvarn gäller!

Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång? Välkommen till Grannskapskontoret den 23 februari kl 18-21 och se hur det kan gå till!

Anmäl dig till Brödmassan #3 genom att mejla Bomassan på osa[at]bomassan.org

För mer info om Brödmassan och Bomassans arbete, vänligen kontakta Jens Strandberg på vi[at]bomassan.org

Hökarängsgille #5

Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på täljmaterial samt soppa. Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra. 

Till nästa del av Hökarängsillet testar vi, för er som vill, att göra en gemensam skulptur i formen av en ”tälj stafett” som sammanfogar täljverken med varandra.

Ta med en vän och tälj tillsammans!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Nina Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Tidningsworkshop

Tillsammans med den redan existerande Blickpunkt Hökisredaktionen,
journalisten Malin Nauwerck från tidningen Flamman, Hökisfotografen
Pelle Piano och grafiska designern Lina Forsgren provar vi på hur det är att
göra en lokaltidning.

TIDER
Söndag 18 februari kl.13-17
Måndag 19 februari kl.18-20
Onsdag 21 februari kl.18-20

Vill du vara med? Det är GRATIS! Hör då av dig till grannskapskontoret@bomassan.org
Skriv gärna din ålder och något om dina intressen eller annat som du tycker är relevant för oss att veta. Anmäl dig senast 16 februari men gärna snarast.
Begränsat antal deltagare. Vi bjuder på smörgas och dryck/kaffe.

tidningsworkshop-2.pdf

Hälsa Stig #2

Nu är det dags igen för Hälsa Stig - Stadsvandring i Hökarängen med Nina Svensson och Bernd Krauß. Kom med och vandra genom grannskapen! Stadsvandringen är gratis, utan föranmälan och avslutas med fika.

Under första delen av sin vistelse i Hökarängen har konstnärerna Svensson och Krauß genomfört en rad olika stadsvandringar. Det är inte bara ett sätt för dem att utforska de offentliga rummen och koppla samman stadsdelar, utan också ett sätt att träffa människor på. Ströva, flanera eller vandra för nöjets skull är ett sökande utan ett tydligt mål, ett jämlikt hanterande av staden och samhället, alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag- praktik som formar ett pussel av utryck.

Den 21 november gjorde de en publik stadsvandring av Hälsans stig som de kallade ”Hälsa Stig”. Den snirklar sig genom Hökarängens olika grannskap och är en kulturstig som berättar historien om Hökarängen, tunnelbanestaden, de sociala förändringarna i området samt hur Hökarängen är en del av ”Folkhemsbygget”. Under vandringen hälsade de på samtliga personer de träffade (därav namnet ”Hälsa Stig”), sjöng sånger utanför artistens Cornelis Vreeswijks barndomshem samt berättade Hökarängsanekdoter de lärt sig av folk.

Stadsvandringen utgår från Grannskapskontoret på Pepparvägen 1, Kl 14:00.
Kom i tid och i varma kläder! Vi går i alla temperaturer och oväder.

Hälsans Stig

Hälsans stig är sammanställd av Anders Hansson, Mäster Olofsgården i Gamla stan, i samarbete med bland andra Louise Modig Hall vid Hökarängens stadsdelsråd samt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Stigen är ca 5,4 km lång, går genom samtliga grannskapsområden och berättar den gömda inbygga historien om Hökarängens stadsrum.

Hökarängens historia med Per Hasselberg

Per Hasselberg föreläser om grannskapsplanering, den banbrytande arkitekten David Helldén, om Stockholms första gågata och många mer intressanta historiska detaljer som gör Hökarängen så unik!
Per Hasselberg är konstnär och tillsammans med Hökarängens Statdsdelsråd grundare av Konsthall C. Hasselberg har studerat Hökarängens stadsbyggandshistoria och de ideologier som låg bakom skapandet av Stockholms första förorter.

gk-affisch-per-h.pdf

NormalKonstig med Pelle Piano

Hökisfotografen Pelle Piano visar foton och berättar om några av sina projekt.
Han har gjort många spännande och inspirerande fotoprojekt som är både tekniskt briljanta och ofta fyllda av humor. Öppet för alla åldrar!

Hökarängsgillet #4

Välkomna till Hökarängsgillet #4. Hökarängsgillet är gratis och öppet för alla, barn och vuxna. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på kvistar, material och soppa. 

Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra. För er som vill kommer det finnas möjlighet att göra en gemensam skulptur som fogar samman ert täljverk med andras, likt en vik-teckning. 

Ta med en vän och tälj tillsammans!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Brödmassan #2 - baka med och utan gluten

Torsdagen den 25 januari kl. 16-19 är det dags för andra delen av ”Brödmassan - en bagarstuga utan tak - av och med Gunilla Lundahl. Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången träffas vi i Kollektivhuset Cigarrlådan (Tobaksvägen 24) för att baka både med och utan gluten. Det finns många människor som idag väljer att äta glutenfritt av andra orsaker än celiaki. Vi experimenterar med hur vi kan baka glutenfritt bröd som blir mjukt, gott och som är lätt att få till. Camilla Hellberg som bor på Cigarrlådan har matlag den här dagen bjuder alla deltagare på soppa. Middagen sker i samband med kollektivets ordinarie matlag. I Cigarrlådan är delandet av hushållsarbete, mat och resurser en central utgångspunkt för att leva och bo tillsammans på ett hållbart sätt.

När: Torsdag 25 januari kl. 16-19 i Kollektivhuset Cigarrlådan

Var: Tobaksvägen 24 i Hökarängen.

Vem: För dig som vill baka både med och utan gluten. Värdar: Gunilla Lundahl och Camilla Hellberg.

Hur: Gratis! Inga förkunskaper eller material behövs. Det finns 4 deltagarplatser, först till kvarn gäller.

Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång? Välkommen till Cigarrlådan den 25 januari mellan 16-19 och upplev hur det kan gå till.

Anmäl dig till Brödmassan #2 genom att mejla Camilla Hellberg på camillahellberg[at]icloud.com (och Bomassan på osa[at]bomassan.org

För mer info om Brödmassan och Bomassans arbete, vänligen kontakta Jens Strandberg på vi[at]bomassan.org

Hökarängsgillet #3

Tisdag den 9 januari kl. 18 är det dags för Hökarängsgillet #3 a.k.a god fortsättning. Vi träffas på Grannskapskontoret (Pepparvägen 1 i Hökarängen), täljer, äter, omformar pinnar, ämnen och samhället ihop.

Du behöver inte inte kunna tälja, vi har täljknivar och material, men du kan även ta med ditt hantverk om du redan är igång. Hökarängsgillet är öppet för både barn och vuxna, erfarna och nyfikna!

Välkommen!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Filmvisning och julpyssel för dig 14-25 på Grannskapskontoret

Vi har filmvisning och julpyssel den 19 december kl 18.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor och har massor med material för att kunna göra fint julpynt!
Passa på och möt Blickpunkt Hökisredaktionen som söker
nya unga reportrar/fotografer/formgivare till kommande nummer. Ni hittar oss på Pepparvägen 1 i Hökarängen (nere i hörnet på torget).

FÖR DIG 14-25 (Det går bra att ta med sig en vän eller syskon som är lite yngre/äldre)

Kom och se dokumentären ALL WE HAVE IS NOW regisserad av Alexandra Dahlström om bandet Vulkano
+julpyssla till den fina musiken från filmen A Charlie Brown Christmas

Brödmassan #1

Kanske kan vi baka tillsammans? Pröva olika sätt att göra bröd. Mötas i brödformen eller brottas med degen.

Bomassan vill tillsammans med Gunilla Lundahl skapa en ”bagarstuga utan tak” i Hökarängen. Kollektivhuset Cigarrlådan har också lust att hjälpa till. Vill du?

Vi är less på att brödet vi äter görs i industrin. Där utarmas ofta råvaran. Vi är less på att hållbarhet och pris styr smaken. Istället vill vi ta tillbaka brödet till hemmets och kvarterets ugnar. Problemet är; vi är inte så bra på att baka. Entusiasmen finns, ugnen finns, och vi vill gärna lära oss. Gillar du att baka? Kan vi inte lära oss tillsammans? Vi börjar här, på Grannskapskontoret, mitt på torget, torsdag 14 december kl. 17 - 20. Kom med. För det goda brödets skull. Konsumentmakt. Också för mötet. För delandet. Och inrätta en självklar plats för vardagligt bakande. Bli en del av vårt ”brödlag”. Där kan vi växelvis förse varandra med bröd. Som ett sätt att få bröd i huset.

Hökarängsgillet #2

Torsdagen den 7 december kl. 18 är det dags för Hökarängsgillet #2, vi träffas på Grannskapskontoret (Pepparvägen 1 i Hökarängen) och täljer ihop.

Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Hökarängsgillet är en start i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen.

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Torsdagen den 7 december bjuder gillet in Mattias Broström, slöjdare och boende i Hökarängen, och tillsammans med Nina Svensson kan man få inblick i olika tekniker i hårdslöjd, eller bara delta för tälja, fika och samtala.

Välkommen!

Film in Progress: En bra vecka för demokratin

Bomassan och Grannskapskontoret presenterar en work in progress av filmen En bra vecka för demokratin den 23 november kl, 18 på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Visningen är gratis och del av Grannskapskontoret; en självorganiserad övning i demokrati för dig under 25. Efter filmen håller Leo Ramirez Iderström & Katrin Grönfeldt (redaktörer på Grannskapskontorets lokaltidning) i ett konstnärssamtal tillsammans med regissören Cecilia Björk

Visningen riktar sig till dig under 25 år, under kvällen bjuder vi på Pizza slice från Hökarängens finest: resturangen il Contadino. Det är begränsat med platser så föranmäl dig på osa@bomassan.org om du vill komma.

Om filmen

En bra vecka för demokratin är en skarp och humoristisk skildring av vårt största politiska evenemang: Almedalsveckan. Filmen vänder blicken mot kulisserna snarare än scenen, mot åhörarna snarare än talarna, mot engagemanget på gatan, nervositeten i förberedelserna och mot det massiva medieuppbådet. Målet är att möjliggöra en reflektion kring hur politiska händelser skildras och hur bilderna vi nås av påverkar vår förståelse av hur politik går till, hur beslut fattas och makt utövas.

Regi av Cecilia Björk
Produceras av Plattform Produktion i samproduktion med SVT, Svenska filminstitutet och Film i Väst.
Med stöd av Konstnärsnämnden.

Hälsa Stig – Nina Svensson & Bernd Krauß

Under första delen av sin vistelse i Hökarängen har Svensson och Krauß genomfört en rad olika stadsvandringar. Stadsvandringen är inte bara ett sätt för dem att utforska de offentliga rummen och koppla samman stadsdelar, utan också ett sätt att träffa människor på. Ströva, flanera eller vandra för nöjets skull är ett sökande utan ett tydligt mål, ett jämlikt hanterande av staden och samhället, alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag- praktik som formar ett pussel av utryck.

Många av deras stadsvandringarna har skett utan publik men den 21 november gjorde de en publik stadsvandring av Hälsans stig som de kallade ”Hälsa Stig”. Hälsans stig snirklar sig igenom Hökarängens olika grannskap och är en kulturstig som berättar historien om Hökarängen, tunnelbanestaden, de sociala förändringarna i området samt hur Hökarängen är en del av ”Folkhemsbygget”. Under vandringen hälsade de på samtliga personer de träffade (därav namnet ”Hälsa Stig”), sjöng sånger utanför artistens Cornelis Vreeswijks barndomshem samt berättade Hökarängsanekdoter de lärt sig av folk.

Hälsans stig

Hälsans stig är sammanställd av Anders Hansson, Mäster Olofsgården i Gamla stan, i samarbete med bland andra Louise Modig Hall vid Hökarängens stadsdelsråd samt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Stigen är ca 5,4 km lång, snirklar sig genom samtliga grannskapsområden och berättar den gömda inbygga historien om Hökarängens stadsrum.

Lanseringparty och Inflyttningsfest

Kom och ät tårta med oss!

Du är välkommen till inflyttningsfesten för inspiration, information om aktiviteter för alla åldrar och inte minst om hur du kan engagera dig.

Lördag den 18 november klockan 12 slår vi upp dörrarna för Bomassan - en invånardriven bomässa i söderort. Bomassan är en undersökning av hur staden kan förtätas och konsten att bygga gemenskaper. Bakom Bomassan står Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd (paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen) som vill att du ska vara med och påverka hur vi ska leva och bo i framtiden.

Kom på vår inflyttningsfest och hör om allt spännande som ryms under Bomassans tak och ta reda på hur just du kan påverka framtidens stad. Plus vi bjuder på tårta 🎂 😜

Aktiviteter:

Kl. 12 Dörrar öppnas på Pepparvägen 1 i Hökarängen

Kl. 12:10 Stadsvandringen Tillgängliga framtider med Sofia Hultin, utgår från Konsthall C (Cigarrvägen 14).

Tillgängliga framtider är en stadsvandring från 2077 som via en YD-simulering ser tillbaka på 2017 års Hökarängen och omständigheterna kring starten av Hökarängsrörelsen. Vandringen leds av Sofia Hultin och är en del av hens utställning En fråga om tid, som visas på Konsthall C t.o.m. den 19 november. Efter stadsvandringen går vi tillsammans till Bomassans invigning på Pepparvägen 1.

Kl. 13 Invigningstal om Bomassan och dess samarbetspartners.

Efter Sofia Hultins stadsvandring kl. 12:10 blir det en lite introduktion av Bomassan på Pepparvägen 1. Då förklarar vi lite av idéerna och aktiviteterna som ryms under Bomassans tak. Tills dess kan du läsa den här om du inte kan hålla dig tills den 18 nov.

Kl. 13:45 Tor Lindstrand introducerar en utställning om Örbyleden av studenter från KTH arkitektur.

Tor Lindstrand är arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan och Konstfack. Den 18 november introducerar han utställningen av KTH arkitektur­studenter som är en hyllning till livet längs Örbyleden.

Kl. 14-17 Walktalkrock: Individuella stadsvandringar med Zoë Poluch.

Så här beskriver Poluch Walktalkrock:
Hej! Mitt namn är Zoë, när vi den 18 november sjösätter Bomassan, sjösätter vi inte bara ett projekt, jag kommer även sjösätta stenar. Stenar som flyter ut till samtal. Som rör sig i vår gång. Det får bli första steget i en vilseledande vandring mellan ett stenigt material, sensoriska upplevelser i Hökarängen som under 2018 kommer materialiseras under Bomassans tak. Jag vill att du går med mig. Som tack får du en historiefylld sten, ett snirklande samtal och en personlig stadsvandring.
Hoppas vi ses snart! Zoë

Kl. 14:30 Stadsvandring av Maria Öhman.

Maria Öhman är student på KTH Arkitektur. Under Bomassans förstudie 2016/17 identifierade hon ett flertal kojor längst Örbyleden. Kojorna är byggda av barn i området och är av olika typ, skala, material och tekniker. Som en hyllning till barnens självbyggda arkitektur där leken, fantasin och verklighet smälter samman gjorde Maria ett flertal arkitektoniska riktningar av barnens byggnader. Under stadsvandringen den 18 november får vi följa Maria ”hem” till en av dessa kojor som byggs på Gubbängsfältet.

Kl. 15:30-17 Hökarängsgillet med Nina Svensson och Bernd Krauß.

Ett gille är en tidig föreningsform och ett sätt att mötas i görandet. Hökarängsgillet är en start i Svenssons och Krauß kommande projekt inom Bomassan där gillet är ett av deras metod att utforska Hökarängen.

Kl. 18 Grannskapsmiddag på Cigarrlådan 30 år!

Samma dag som Bomassans inflyttningsfest firar Kollektivhuset Cigarrlådan fyller 30 år! Vi avslutar dagen med att äta middag ihop på Cigarrlådan (Tobaksvägen 24). Det kommer bjudas på vegetarisk mat till självkostnadspris. Välkomna!

Dessutom kommer redaktionen från den nystartade lokaltidningen Blickpunkt Hökis finnas på plats.

VÄLKOMNA!

Historien om tunnelbanestaden – Tor Lindstrand

Tjuvstart!
Den 9 november kl. 13 pratar Tor Lindstrand om Tunnelbanestaden och utvecklingen i Hökarängen. Samtalet är en del av Konsthall C och Hökarängens Stadsdelsråd gemensamma satsning Bomassan. Samtalet sker i samarbete med Konstfack.

Stockholm växte kraftigt efter andra världskrigets slut. Staden expanderade i samband med att tunnelbanen byggdes allt längre ut i söderort och västerort. Gubbängen och Hökarängen var de första stadsdelarna i det som kallades tunnelbanestaden. Varje station blev ett centrum för en grannskapsenhet med kommunal och kommersiell service, skolor och bostadsområden enligt tidens modernistiska planideal. Rummen mellan grannskapsenheterna lämnade plats för infrastruktur, motorvägar, industri- och rekreationsområden. I vår tids diskussioner om den modernistiska stadens egenskaper beskrivs ofta dessa rum som ödemark eller icke-platser, tomma och övergivna. Dessa beskrivningar används som argument för förtätning och som motiv för ett nytt stadsbyggnadsparadigm. De senaste året har Studio 2 på KTH Arkitekturskolan ägnat åt att studera stadsrummen kring Örbyleden i Söderort. Är dessa rum tomma, värdelösa och oanvända? Om inte, vilka användningar hittar vi där och vilka möjligheter ryms utifrån det som redan existerar?

Screentryck med Olof Svenblad

På måndag 6 november kl. 18 håller vi en liten improviserad screen-tryck workshop på Grannskapskontoret (Sirapsvägen 3 i Hökarängen). Vi kommer trycka lite teckningar Olof Svenblad har gjort som en del av Bomassan. Kom gärna förbi och testa på att trycka. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

Olof Svenblad

Konstnär som bor och verkar i Hökarängen. Större delen av sin tid spenderar hen i sin ateljé i det nystartade ateljékollektivet "Kvällen".

KTH Stadsmiljöer och Vardagsliv

Workshop och samarbete mellan studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstvetenskapen vid Södertörns högskola.

Med utgångspunkt i de stadsmiljöer som omger Örbyleden undersöks platser som vanligtvis beskrivs som icke-platser, oönskade, oanvända, ödemark. Idag används sådana beskrivningar ofta som argument för förtätning eller för att försvara nya paradigm för stadsplanering. Denna workshop handlar om att engagera sig i denna typ av stadsmiljöer. Är de tomma, värdelös och oanvända? Om någon, vilken typ av aktiviteter äger rum, vilka användningsområden är redan där?

Var: Hyrestgästföreningen Vävstolen, Piprensarvägen 18.
När: Måndagen 13 februari kl. 10:00

Housing and Urbanity: The History of a Problematic Relationship – Håkan Forsell

Håkan Forsell är forskare i urbana studier och professor i historia vid Stockholms Universitet. Forsells forskning har fokuserat på bostads- och fastighetspolitik under 18- och 1900-talets i städer i Sverige, Tyskland och USA. Han har nyligen publicerat en rapport om sambandet mellan nya pedagogiska- och kunskapsideal och levnadsförhållanden för barn och ungdomar vid urbana omvandlingar.

Bomassan <3 KTH

PRESENTATIONER: torsdag 10 november kl. 14 Rutger Sjögrim (Svensk Standard) och Gunilla Lundahl.

Bomassan är en medborgardriven bomässa i Hökarängen som undersöker hur Hökarängen kan fortsätta utveckla unika stadsplaneringsmodeller samt bidra till att åtgärda den akuta bostadsbristen i Stockholm. Bomassan kan ses som ett utvidgande av Home Works, där våra frågeställningar flyttar ut från konsthallen och in i det offentliga rummet för att prövas i full skala.

Under året arrangerar vi en rad föreläsningar och program kopplade till Bomassan. På torsdag 10 november kl. 14 startar vi med en presentation och föreläsning av Rutger Sjögrim (Arkitekturkollektivet Svensk Standard) och Gunilla Lundahl.

Presentationerna kommer att diskutera arkitektur, pedagogik och Hökarängens unika historia för grannskapsplanering och hålls i Joanna Lombards pågående utställning Rummet är den tredje pedagogen.

Lyssna på presentationerna här.

Språk: engelska.

OM PRESENTATIONERNA:

Rutger Sjögrim - A Majority Architecture
Bygglovsboken was produced for the exhibition EVA (by Eva Bonniers Donnationsnämnd), in fall, 2015, by the architecture practice Svensk Standard. It documents the floor plans of the 50 multiresidential buildings that was granted a building permit in the city of Stockholm the preceding year. As an undoctored sample of contemporary Swedish residential architecture it seeks to provide an evidence base for discussions about architecture and public space that moves beyond the individual, the “good example” and the image. It looks at architecture at the scale of nation and society, as regulation. It documents a space produced through processes of municipal administration, a space of negotiation and regulation preceding the production of the physical spaces it administrates. It’s a public space, perhaps one of the few remaining truly public spaces, and its output can be read as a direct, physical manifestation of the representative democracy that governs it. A Majority Architecture.

Gunilla Lundahl - Den tredje pedagogen
Hökarängen has been looked at as a model for good urban planning and architecture, presenting a costume for normal life. Still two Phenomena here confront the idea of normality. Kollektivhuset Cigarrlådan and Martinskolan which I believe have been influential in neighborhood life. I want to give some background to the life they express. Could also architecture contribute here? Should that enrich urban life?
----

Programmet är en del av konferensen Architecture and Feminisms på KTH.

Bomassan stöds av Kulturbryggan och utvecklas tillsammans med studenter från arkitekturskolan på KTH, arkitektkontoret Spridd, Martinskolan, Hökarängens Stadsdelsråd och medborgare i Hökarängen