Om Bomassan

Bomassan är en invånardriven bomässa. Under Bomassans tak ingår flera aktiviteter, delmoment, projekt och experiment. Massan, Grannskapskontoret och Centrumtorget är huvudrubrikerna programmet utvecklas under.

Centralt för Bomassan är att med konsten som verktyg undersöka möjligheten att förtäta och länka samman Söderort med ett ökat antal invånare och samtidigt bygga gemenskap och bevara de unika boendekvaliteter som kännetecknar luftig, grön förstadskaraktär. Bomassan drivs av Konsthall C och Hökarängens Stadsdelsråd med syftet att skapa plattformar och verktyg för invånarna att mötas och utveckla idéer baserat på deras samlade erfarenhet. Människors engagemang blir en kunskapsbank som visar vägen för hur framtidens hållbara stadsutveckling kan förverkligas.

Bomassan stöds av:
Bomassan genomförs med generöst stöd av Svenska PostkodStiftelsen, Kulturbryggan och MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Grannskapskontoret tidning Blickpunkt Hökis stöds av SLL (Stockholms läns landsting). Bomassans publika program genomförs i samarbete med ABF Stockholm.

Massan

Massan är en del av Bomassans pågående konstnärliga program. En viktig del av Bomassan är att konsten och projekten vi producerar bär relevans för boende i Söderort och verkar för att skapa samarbeten med personer som bor i och skapar sociala mötesplatser här, där vi kan dela med oss av hur vi vill leva och bo tillsammans. Folkbildning som en konstnärlig process är en central del av att Bomassan arbetssätt. Under året producerar vi en rad aktiviteter, hör gärna av dig om du vill delta, du når oss per mail eller kom förbi kontoret på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Andrahandskontraktet

En hemmasnickrad proffsföreställning för hela familjen om Stockholms usla bostadspolitik, invånarnas rotlöshet och om jakten på ett hem att sitta chill i. Med levande konstverk av Olof Marsja och dedikerade danser av Ellen Söderhult och Stina Nyberg berättas historien om hur Stockholms bostadspolitik gick åt helvete. Men ge inte upp! När staden krälar på bostadsbotten i augusti 2018, vänder vi vindarna med hjälp av tusen utomjordiska älvor som ger varje hemlös själ ett eget rum. Andrahandskontraktet gör en helomvändning från en bostadsberättelse till en oregerlig uttrycksdans och folkfest.

11 augusti 16.00 Gubbängsfältet

Stadsvandringar

Stadsvandringar är, inom Bomassan, en konstnärlig metod för att undersöka söderorts offentliga rum. Syftet med stadsvandringar är att undersöka stadsrummet från olika perspektiv. Vanligtvis handlar stadsvandringar om historien bakom platsen, och så även inom Bomassan, men till skillnad från mer traditionella stadsvandringar är historien en språngbräda för att bredda vår förståelse för området. På så vis vill Bomassan att stadsvandringarna lyfter berättelser som kanske aldrig tidigare berättats, föreställningar kring vad platsen kan vara eller varit samt hur vi föreställer oss platsen i framtiden. Inom Bomassan kommer vi producera en serie publika stadsvandringar, utformade av konstnärer i samarbete med föreningar/organisationer/boende i söderort. Stadsvandringarna utvecklas tillsammans med Nina Svensson, Bernd Krauß, Lisen Rosell och Zoë Poluch.

Stadsvandringar av Nina Svensson & Bernd Krauß

Under sin vistelse i Hökarängen har Svensson och Krauß genomfört en rad olika stadsvandringar. Många av stadsvandringarna har skett utan publik. Stadsvandringen är inte bara ett sätt för dem att utforska de offentliga rummen och koppla samman stadsdelar, utan också ett sätt att träffa människor på. På vandringarna har Krauß och Svensson utforskat Hökarängen utan ett tydligt mål. Det lilla blir lika viktigt som det stora, historien lika viktig som samtiden, alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag-praktik som formar ett pussel av utryck som i sin tur skapar material till skulpturer, workshop och situationer.

Publika vandringar inom Bomassan:
Den 21 november 2018 gjorde Krauß och Svensson en publik stadsvandring av Hälsans stig som de kallade Hälsa Stig. Hälsans stig snirklar sig igenom Hökarängens olika grannskap och är en kulturstig som berättar historien om Hökarängen, tunnelbanestaden, de sociala förändringarna i området samt hur Hökarängen är en del av ”Folkhemsbygget”. Under vandringen hälsade de på samtliga personer de träffade (därav namnet ”Hälsa Stig”), sjöng sånger utanför artistens Cornelis Vreeswijks hem samt berättade Hökarängsanekdoter de lärt sig av folk de träffat på genom sina tidigare vandringar i området.

Fredag 23 mars 2018 genomförde Svensson och Krauß stadsvandringen Ohälsans Stig. Ohälsans Stig är lika lång som Hälsans stig men instället för att ta motionen runt Hökarängen, får du följa med Svensson och Krauß på en annan resa. I Ohälsans Stig utmanas hälsofaktorn i vandringen av stadens lösningar på samtidens bekvämligheter. Vandringen kartlades och markerades för att kunna vandras av andra i framtiden.

Tipspromenaden – en stadsvandring av Lisen Rosell

Tipspromenaden är en här-och-nu-upplevelse där du i grupp guidas på en vandring i Hökarängen. Promenadens rutt tar form genom de tips som personer längs vägen tipsar om. Här finns inga färdiga svarsalternativ och ingen snitslad bana. Här finns möjlighet att hänge sig åt att vara i stunden och på platser som en inte själv visste att en skulle till.

Lisen Rosell är scenkonstnär som i och med Tipspromenaden får kombinera sådant som hon älskar och är lite rädd för: det vardagliga samtalet, träffa nya människor, improvisera och att släppa på kontrollen.

Tipspromenaden bygger på en två veckor lång platsspecifik research där Rosell träffat och inlett samtal med hökarängsbor och fått tips att dela med sig av.

Stadsvandring: Zoë Poluch & Michaela Persson Rocksitting/Stensittning

Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Verket visas hos frisören Bajan på torget i Hökarängen.

Bo18

När Hökarängen ritades kallades parkerna för ”demokratiska vardagsrum” där den ”demokratiska människan” skulle skapa liv i staden. Var byggs dessa rum idag? Med utställningen Bo18 ritar bomassan nya vindlande kartor på jakt efter dagens demokratiska vardagsrum och människorna som lever i dem.

Bo18 är en grupputställning med Teresia Bergström, Alma Forssblad, Olle Helin, Bernd Krauß, Gunilla Lundahl (Brödmassan), Zoë Poluch och Michaela Persson, Lisen Rosell och Nina Svensson. I Bo18 redovisas några av Bomassans konstnärliga undersökningar som utvecklats under året i form av konstverk, Community projekt, stadsvandringar och sociala experiment.

Bomassan är en invånardriven bomässa som utforskar frågor kring stadsplanering, förtätning, och gemensamhetsutrymmen. En central del av Bomassan är konsten och konstnärens roll i att aktivt vara med och forma dessa frågor. Till skillnad från mer traditionella bomässor, där en som besökare blir presenterad för en framtidsversion av hur en ska bygga och bo, lyfter Bomassan på mässtaket och låter Hökarängen – Stockholms första förort och en del av tunnelbanestaden – bli både en symptomatiskt och specifik studieyta. Under året har Bomassan involverat boende, konstnärer och forskare i olika undersökningar. I Bo18 – som lånar utställningsformen av en mässa – presenteras några av dessa tankar och idéer. Istället för att renovera eller bygga nytt vill Bo18 fånga upp kunskapen och engagemanget som finns på plats, ge rum för diskussioner och omforma hur vi lever och bor i staden.

Foto: Tomas Sinkevičius

TIDIGARE EVENEMANG:

Forskningsstationen

Forskningsstationen är en artist in residency i formen av en ”Attefallare” med placering på en privat tomt bredvid Konsthall C. Forskningstationen ritas av Spridd och är en del av Bomassan. Stationen är tänkt att undersöka förtätningar på olika skalor gör det möjligt för konstnärer att vistas i området under en längre period och utveckla platsspecifika undersökningar. På så vis kan en ”gå in” i en tanke i skala 1:1 - en mänsklig metod som har flera exempel i Hökarängen. bl.a. finns här världens första gågata, då man ville bygga en modell inför att Sergelgatan skulle byggas som gågata - och undersöka områdets utmaningar och möjligheter samt lära känna centrala personerna att samarbeta med.

För mer information om Forskningsstationen se www.konsthallc.se

Unga Kontoret (Grannskapskontoret)

Unga Kontoret är Farstas nya mötesplats för kulturintresserade unga vuxna. Vi arrangerar events, utställningar och samtal om livet, staden och framtiden.

Program sommaren 2019:

Måndag 3/6 kl 18.30-19.30
Workshop Cykelstaden Söderort med Cykelfrämjandet och Bomassan

Måndag 10/6 kl 14-15
Bokrelease av Hållbarhetstips från ungdomar från Globala gymnasiet som gjort hållbarhetsanalyser i Hökarängen. Kom och fira med oss! Vi bjuder på fika.

MER INFO KOMMER SNART!!!!!!

Program sommaren 2018:

Söndag 17/6 kl 12-16
Customising workshop med Pablo Londono från this is Sweden.

Lördag 7/7 kl 15-20
Brinner (breakfast/dinner) med mat och poesiuppläsning.
DJs och uppträdande av Organiserat kaos.

Lördag 28/7 kl 13-17
Workshop i skrivande och PR-kommunikation med Ida Therén och Aynur Isayeva.

Lördag 11/8
Poesiworkshop med Nachla från Revolution Poetry

Lördag 25/8
123 - Konstort
Facebookevent

Vill du vara med?

Kontakta då grannskapskontoret@bomassan.org eller kom förbi några av våra träffar på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Unga Kontoret (tidigare Grannskapskontoret) finansieras av MUCF och Stockholms läns landsting.

Centrumtorget

En hemmafest i Hökarängen

19/5 - 26/5 2018

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang.

Kunskapen finns på platsen!

Bomassan är en invånardriven bomässa i Hökarängen. Projektet är ett samarbetsinitiativ av Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd, inom loppet av projektet har Spridd varit en central samarbetspartner. Under Bomassans tak ingår flera aktiviteter, delmoment, projekt och experiment. Spridd är ett arkitektkontor som i flera projekt intresserat sig för att hitta nya former och processer för stadsbyggande. På plats i Hökarängen dockar dessa diskussioner an till lokala aktörer och genom öppna samtalsformer undersöks och utmanas arkitektens roll i stadsplanering. Tillsammans lyfts kopplingen mellan civilsamhället och byggvärlden för att under en vecka i maj (19-26/5) möblera om torget i Hökarängen för en hemmafest med middagsbjudningar, diskussioner och utställningar.

Ett stort antal inbjudna närvarar vid hemmafesten i maj, både lokala från Söderort men också andra som har regionala uppdrag. Det blir ett tillfälle att mötas, diskutera, lyfta och synliggöra alternativa visioner för hur Stockholm ska växa. Middagsbjudningarna hänger samman med varandra och kan ses som en skalövning. Första middagen (19 maj) utgår ifrån frågor om hemmets politik, hållbarhet och konsumtionsmakt. Socialt hållbarhetsarbete i att främja civilsamhället är centralt. Middag nummer två (23 maj) belyser civilsamhällets arbete och organisering som en grund för att främja demokratiska värderingar och utvecklingsarbete samt vikten av stadens roll i att stötta och lyssna på civilsamhällets arbete och kunskaper. Under sista middagen (24 maj) belyses frågor om hur staden översätter och tar vara på dessa kunskaper. Förhoppningen är att i slutet av veckan ha byggt upp en kunskapsbank där det lokala engagemanget möter planerare, politiker, arkitekter och forskares visioner.

Bomassan vill stärka och synliggöra lokala nätverk och kvaliteter. Idéer kring konst och stadsutveckling placeras mitt i samhällskroppen. Vi ser konsten som ett verktyg att föra samman boende, invånare och organisationer. Tillsammans skapas nya sociala mötesplatser i grannskapet. Arbetet utvecklas med det lokala civilsamhället, företag och organisationer. Genom att verka på plats genomförs aktiviteter alltid i samarbete med närområdet, med ambitionen att brygga över till byggvärldens skala och ekonomi. Stockholm står inför mycket komplexa bostadsutmaningar idag. Vi ser ett stort behov av ett holistiskt tänkande som tar vara på och kopplar samman de enskilda delarna. I Bomassan kan olika perspektiv stötas och blötas som ett led i att hitta en metod för arbete som kan fungera även på andra platser. Metodutvecklingen har påbörjats men för att fördjupa, precisera och nå ut behövs hjälp av Söderortsboende, konstnärer, tjänstepersoner, politiker, forskare, fastighetsbolag m.fl.

CENTRUMTORGET VARFÖR/HUR OCH VILKA

VARFÖR:
För att utveckla kopplingen mellan placemaking projekt och skarpa byggprojekt – arkitektens roll som initiativtagare i tidigt skede för att ge en värdeskapande kunskapsbas som stärker kopplingen mellan det lokala civilsamhället och byggvärlden.
För att det är viktigt att utveckla modeller för hållbar stadsutveckling
För att tänka nytt om behov, processer och utförande för att utveckla arbetet med framtidens stad.

HUR:
I ett undersökande projekt i samverkan med lokala aktörer
I en öppen form, ett visst ramverk men med en öppenhet inför vilka aktörer som deltar
Att arbeta undersökande utan färdiga idéer. På så vis kan resultat eller deltagare vara på plats och bli del av det lokala nätverket
Att ta del i en process där konsten är ett verktyg som bidrar i stadsbyggnadsprocessen.

VILKA:
Docka an till lokala institutioner
Byggare, konstnärer, lokalföreningar, boende
Kommun och bostadsbolag

Middag nr 1 19/5

Vernissage utställning kl. 13
Middagsbjudning kl. 14
Samling deltagare kl. 14
Samtal på scenen kl. 14.30 - 16
varje deltagare presenterar sig kort
samtal med moderator
efterföljande frågor runt middagsbordet
Performance Nathalie Wuerth kl. 16
Slut ca kl. 16.30

Frågeställningar inbjudan:
Hur lever vi och bor tillsammans? Hur mycket makt har vi över vårt boende? Vad betyder egentligen konsumentmakt? Hur kan vi tillsammans hitta delade ägandeformer? På vilka sätt är hållbarhet ett politiskt begrepp?

Dagens kockteam:
Hökarängens klimatsmarta matlag
Hi-craft Niki Heden

Meny:
Jordärtskockssoppa med fröknäckebröd
Bovetepannkakor med aubergineröra
Bananoffepaj

Medverkande:
Gunilla Lundahl, skribent
Leif Rönngren, Nya Rågsveds Folkets Hus
Åsa Stenmark, Stockholmshem
Marie Milling, Ekokooperationen för 17!
Jan Forslund, Coompanion
Tor Lindstrand, arkitekt
Erik Winquist, arkitekt
Vishal Parekh, dokterand KTH

Moderator:
Moa Tunström

Middag nr 2 23/5

Middagsbjudning kl. 18
Samling deltagare kl. 18
Samtal på scenen kl. 18.30
varje deltagare presenterar sig kort
samtal med moderator
efterföljande frågor runt middagsbordet
Slut ca kl. 20

Frågeställningar inbjudan:
Nya typer av processer. Hur bygger vi en stad där alla får plats? Vem har makten över förändringar i staden? Hur tar man makten över stadens utveckling? Konsten som verktyg.

Dagens kockteam:
Kaffè Express Colombianska Restaurangen

Meny:
Colombiansk mat, vegetariskt eller kött, sallad

Medverkande:
Louise Modig Hall, Hökarängens stadsdelråd
Samuel Girma, aktivist och producent på Konsthall C
Annika Enqvist, Statens konstråd
Lisa Kings, forskare
Hugo Röjgård, Studiefrämjandet
Apostolis Papakostas, Södertörns Högskola
Stefan Lindberg, Bästa Svängen
Caroline Pehrson och Christofer Blixt, Skarpnäcks kulturhus
Karin Andersson och Johanna Bratel, Disorder landskapsarkitekter

Moderator:
Marie-Louise Richards och Elin Strand Ruin

Middag nr 3 24/5

Middagsbjudning kl. 18
Samling deltagare kl. 18
Samtal på scenen kl. 18.30-19.30
varje deltagare presenterar sig kort
samtal med moderator
efterföljande frågor runt middagsbordet
Visrummet konsert kl 20
Slut ca kl. 21

Frågeställningar inbjudan:
Hur förtätar vi söderort? Nya typer av stadsrum? Är du redo att offra Örbyleden för att lösa Stockholms bostadskris?

Dagens kockteam:
Lokalrätten – Mariana Silva Varela

Meny:
Vegetariska quesadillas

Medverkande:
Jan Ekman, parkingenjör Farsta Stadsdel
Magdalena Möne, Trafikkontoret
Victor Marx, arkitekt och konstnär
Lisa Deurell, arkitekt
Christopher Pleym, Exploateringskontoret
Marcus Svensson, Byggvesta
Martin Rörby, Arkitekturhistoriker
Thorleif Falk, stadsarkitekt Stockholms Stad
Petter Lindencrona, Stadsbyggnadskontoret

Moderator:
Dan Hallemar

UTSTÄLLNINGSDELTAGARNA:

Moa Tunström, Ateljekollektivet Kvällen, Victor Marx, Moa Tunström, Studiefrämjandet, KTH, Arkivet på Konsthall C, Leo Ramirez Iderström, Bernd Krauß, Holly Keasey, Zoë Poluch och Gunilla Lundahl.

För mer information om Centrumtorget, kontakta:
Astrid Linnér (projektledare på Spridd), Winnie Westerlund eller Jens Strandberg.

Gubbängsutredningen fortsätter

Datum: 27/11
Tid: 18:00–20:00
Plats: Unga kontoret, Pepparvägen 1 (David Helldéns torg), T-Hökarängen

Välkommen på lanseringsfest för Gubbängsutredningen fortsätter – en handbok för alla som vill bygga framtidens stad med sina grannar. Boken innehåller recept för täljgillen, stadsvandringar, debatter och matlagning. Dessutom finns också en samling texter om stadsplanering, arkitektur, konst och grannskapsdemokrati och en dokumentation av Bomassan.

Under kvällen bjuder Hökarängens klimatsmarta matlag på tilltugg. Lo, Lea, Luna och Thelma f.d elever på Martinskolan dj:ar sin favoritmusik och Jakob Krajcik och Mariana Silva Varela (Lokalrätten) mixar fett och konstigt.

Gubbängsutredningen fortsätter undersöker framtidens stad och erbjuder dig verktyg för att tillsammans med dina grannar organisera er stadsdel.

Texter av: Samira Ariadad, Sandra Oliveira e Costa, Håkan Forsell, Pernilla Hagbert, Louise Modig Hall, Olle Helin, Elof Hellström, Leo Ramirez Iderström, Gunilla Lundahl, Stina Nyberg, Mickaela Persson, Spridd (Astrid Linnér, Klas Ruin, Ola Broms Wessel och Winnie Westerlund), Nina Svensson, Jens Strandberg i samarbete med andra, Nazem Tahvilzadeh, Moa Tunström, Sofia Wiberg, Erik Wingquist m.fl.

Redaktör: Jens Strandberg
Korrektur: Katarina Trodden
Grafisk form / Illustration: Oli Svenblad

Boken ges ut av förlaget Dokument Press.

Workshop Cykelstaden Söderort med Cykelfrämjandet

Fira internationella cykeldagen med Bomassan på Hökarängens torg!

2018 utsåg FN 3:e juni till ”World Bicycle Day” för att lyfta cykelns många fördelar och potential för att bygga hållbara samhällen. Cykeln är ett enkelt, kostnadseffektivt, hållbart och hälsosamt transportmedel som spelar en viktig roll i att skapa levande stadsmiljöer och lösa transportbehoven av miljoner av personer världen runt. Trots detta är behoven av de som cyklar ofta förbisedda och underprioriterade i städer, inte minst Stockholm.
Kl.18.30-19.30 kommer Bomassan, Unga Kontoret, Cykelfrämjandet med projektet HEAT m fl hålla en workshop om hur Cykelstaden Söderort kan bli verklighet och visa vägen hur Stockholm kan bli en humanare stad för fler. Vi bygger vidare på förra årets workshop där deltagare utvecklade planer för Hökarängen och Gubbängen. I år diskuterar vi sätt att ta förslagen vidare genom att starta kampanjer för att skapa verklig förändring i staden! Tillsammans gör vi Cykelstaden Söderort!

Tyck till om cykling i stort och smått och var med och påverka.

Kom till David Helldéns torg den 3 juni kl.18.30-19.30 och fira internationella cykeldagen med oss!

123 - Konstort

STÄLL UT!!! –
Är du ung konstnär i Farstaområdet och vill dela med dig av din konst*? Den 25 augusti arrangerar Grannskapskontoret en utställning där du kan visa upp din konst. Kontakta oss för mer information!

– 123 KONSTORT!!! –
Lördagen den 25 augusti mellan 13.00-20.00 anordnar vi kontorskalas!!!

Kom på 123-KONSTORT och upplev fotokonst, teater, graffiti, poetry slam och mycket mer!!!

Unga, lokala konstnärer samlas för att dela sin konst med resten av söderort. Kom förbi och njut av konsten, tugga på nåt gott och mingla runt en stund. För den som är sugen på att dansa kommer det även finnas DJ:s under dagens gång.

Konstnärer: TBA
Poeter: TBA
Artister: TBA

Facebookevent

– OM GRANNSKAPSKONTORET!!! –
Grannskapskontoret är Farstas nya mötesplats för kulturintresserade unga vuxna.

123-KONSTORT produceras av Leo Ramirez Iderström, Katrin Laila Grönfeldt och Nour Hanna.

– KONTAKT!!! –
instagram: @ grannskapskontoret
Facebook: Grannskapskontoret
Mejl: grannskapskontoret@bomassan.org

Workshop med Nachla från Revolution Poetry

På lördag kommer Nachla från Revolution Poetry till Grannskapskontoret!
Kl 13-15 kommer hon att lära ut grunderna i Spoken Word och poesi, för alla mellan 14-25 år som är intresserade av att själva utveckla sitt intresse.
På workshopen kommer du att få kunskaper i kreativt skrivande och framförande oavsett vilken nivå du befinner dig på just nu.
Workshopen är gratis och vi bjuder på fika!

Nachla är poet och konstnär som uppträtt på Sveriges största scener, till exempel Dramaten och Folkoperan i Stockholm. Hon är även konstnärlig ledare för spoken word-plattformen Revolution Poetry.

instagram.com/nachlalibre

Revolution Poetry är en ambulerande scen & rörelse som existerat sedan slutet av 2009.
Med nyskapande metoder och unikt arbetssätt har Revolution Poetry växt att bli en av Sveriges viktigaste konstnärliga plattformar med poesi som utgånspunkt.
I höst kommer nätverkets första bok ut. I den finns bl a texter av Iman Talabani och Mona Monasar, som uppträtt på Grannskapskontoret tidigare, med.

facebook.com/Revpoetry

Workshop i mediekommunikation med Ida Therén och Aynur Isayeva

Aynur Isayeva och Ida Therén leder en workshop om att slå igenom mediabruset och göra sin röst hörd! En journalist och en kommunikationsstrateg ger dig konkreta verktyg att förmedla ditt budskap så att det fastnar på rätt sätt.

Du kommer komma hem från workshopen med en färdig text som du kan använda till din hemsida eller instagramkonto, som kommer att hjälpa dig att nå ut till journalister och andra som vill sprida dina idéer. Du kommer också kunna få kunskaper i hur du strategiskt kan använda PR för att sprida din musik, idé eller åsikt!

Ta gärna med det du vill presentera: dig själv, ditt projekt, din organisation eller åsikt.
Workshopen funkar för alla medier: Dator, telefon eller papper och penna!

Ida Therén är kulturjournalist, bland annat för Svenska dagbladet och Konstnären. Hon har samarbetat Silvana Imam, och bland annat skrivit förordet till hennes bok. Förra året kom en samling av hennes artiklar genom boken Frihet, jämlikhet & systerskap – texter 2007-2017 (Mondial förlag). Hon skriver ofta om feminism, intersektionalitet och rättvisa.

Du hittar mer på:
www.instagram.com/idatheren
www.idatheren.com

Aynur Isayeva är Grannskapskontorets egna kommunikationsstrateg, som även arbetar för PR-byrån Gullers.

För alla mellan 14-25 år. Med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Brinner! (Breakfast/dinner)

Sen brunch utan avgift med mingel och poesiuppläsning!
Med: Organiserat kaos

Apostlahästar

Apostlahästar i Stockholm är en urban stadsvandring som undersöker stadens historiska förändringar.

Stadsvandringen leds av Rosell Meseguer och Juanma González och är ett försök att finna nya sätt att integrera med staden. Projektet lyfter fram stadens osynliga delar och synliggör spåren av politiska, historiska och sociala tvister. Under projektet görs fyra stycken vandringar under fyra dagar, den första rör sig från Nytorget via Bomassan till Cyklopen.

För att delta, mejla Juanma González på info@juanmagonzalez.com

Vandringen är gratis och avslutas med en grillning om vädret tillåter.

Fältkontoret

Grannskapskontoret i Hökarängen och Bomassan återstartar Fältkontoret för stadsplanering på plats. Alla som vill vara med och tänka kring hur livet ska gestaltas på Gubbängsfältet, i Gubbängen och i Hökarängen är välkomna. Vi ses på torget kl.18 Till vår hjälp har vi arkitekter och stadsplanerare från Spridd arkitekter, Spacescape och White arkitekter.

– Fältkontoret var Stockholms stads verktyg för stadsförnyelse på 80-talet. Med tjänstemän på plats för att fånga upp ett lokalt perspektiv.

Grannskapsläsecirkel

Grannskapsläsecirkel hemma hos Oona Linke på Hauptvägen. Tillsammans läser vi och diskuterar en text om staden. Grannskapsläsecirklarna är öppna för alla och en chans att fördjupar sig i Bomassans tematik.

Customising workshop med this is Sweden

Söndag 17/6 kl 12-16

Pablo Londono från den antirasistiska modenätverket this is Sweden håller en customising workshop där du får chansen att på olika sätt designa kläder. På plats kommer det finnas patches, banners, pennor och sprayfärg.

Grannskapskontoret bjuder på T-shirten för den som är med och skapar!

Mer info om this is Sweden hittar du här

Brödmassan #9 tillsammans med Index

Den nionde versionen av Brödmassan går av stapeln den 16 juni. Den här gången ses vi på Index Foundation och bakar med Index tonårsstyrelse som del av sommarfestivalen Letting the days go by. Om du vill delta får du gärna mejla oss på osa@bomassan.org. Bakningen är gratis men det är begränsat med platser.

Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Hökarängsgillet #12

På fredag 15 juni kl. 18 träffas Hökarängsgillet på Martinskolan. Samtidigt bakar Brödmassan bröd på Martinskolans utomhusugn. Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla, barn som vuxna, erfarna som nyfikna. Det finns täljknivar att låna och Bomassan bjuder på trä, material och tilltugg.
Välkomna!

Brödmassan #8

Välkommen till vår åttonde brödmassa, fredagen den 15 juni!
Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Gemensamt utforskar vi bakandet och delar med oss av erfarenheter och kunskap. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången bakar vi i Martinskolans utomhusugn.
Martinskolan i Hökarängen är en waldorf-grundskolan som funnits sedan 1979. Idag har skolan ca 380 elever i grund eller grundsärskola i årskurs F-9. Skolan har också en fritidsverksamhet med flera fritidsavdelningar i skolans närhet. I stiftelsen ingår en förskoleverksamhet med ca 90 barn. Den 15 juni börjar sommarlovet för skolans elever. Låt oss välkomna sommaren med ett hembakt bröd!

Var: Utomhusugnen vid Martinskolan, Munstycksvägen 18 i Hökarängen.
När:
 Fredag 15 juni kl 16-20
Vem: 
För alla som vill komma och baka i sommarvädret!
Värdar: 
Bomassan
Hur:
 Anmäl dig till Brödmassan #9 genom att maila oss!

Evenemanget är gratis, material och ingredienser finns på plats.
Brödmassan utvecklas med dig som deltar. Under året har vi bakat på alla möjliga olika platser runt omkring Hökarängen. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång?

Vi ses!

Lisen Rosell Tipspromenaden #2

Tipspromenaden -
Är en här-och-nu-upplevelse där du i grupp guidas på en vandring i Hökarängen. Promenadens rutt tar form genom de tips som personer längs vägen tipsar om. Här finns inga färdiga svarsalternativ och ingen snitslad bana. Här finns möjlighet att hänge sig åt att vara i stunden och på platser som en inte själv visste att en skulle till.

Lisen Rosell är scenkonstnär som i och med Tipspromenaden får kombinera sådant som hon älskar och är lite rädd för: det vardagliga samtalet, träffa nya människor, improvisera och att släppa på kontrollen.

Tipspromenaden bygger på en två veckor lång platsspecifik research där Rosell träffat och inlett samtal med hökarängsbor och fått tips att dela med sig av.

Begränsat antal platser.
Boka plats på osa@bomassan.org

Lisen Rosell är medlem i ÖFA-kollektivet och har senast varit medskapare till Grottbjörnens folk på Turteatern, Monster på ZebraDans och Cuteness Overload på Kulturhuset stadsteatern.

Bokrelease med Globala gymnasiet

Måndag 10 juni kl 14-15 har Unga Kontoret bokrelease för en skrift som sammanställer tips om hållbarhet för Hökarängen. Bakom dessa tips står elever från Globala gymnasiet som gjort hållbarhetsanalyser i Hökarängen. Vi bjuder på fika. Alla är välkommna oavsett ålder. Kom och fira med oss!

Lisen Rosell Tipspromenaden

“Tipspromenaden” -
Är en här-och-nu-upplevelse där du i grupp guidas på en vandring i Hökarängen. Promenadens rutt tar form genom de tips som personer längs vägen tipsar om. Här finns inga färdiga svarsalternativ och ingen snitslad bana. Här finns möjlighet att hänge sig åt att vara i stunden och på platser som en inte själv visste att en skulle till.

Lisen Rosell är scenkonstnär som i och med “Tipspromenden” får kombinera sådant som hon älskar och är lite rädd för: det vardagliga samtalet, träffa nya människor, improvisera och att släppa på kontrollen.

“Tipspromenaden” bygger på en två veckor lång platsspecifik research där Lisen träffat och inlett samtal med hökarängsbor och fått tips att dela med sig av.

Begränsat antal platser.
Boka plats på osa@bomassan.org

Lisen Rosell är medlem i ÖFA-kollektivet och har senast varit medskapare till Grottbjörnens folk på Turteatern, Monster på ZebraDans och Cuteness Overload på Kulturhuset stadsteatern.

Bo18: Vernissage

Bo18
Grupputställning
9 - 30 juni

När Hökarängen ritades kallades parkerna för ”demokratiska vardagsrum” där den ”demokratiska människan” skulle skapa liv i staden. Var byggs dessa rum idag?

Med utställningen Bo18 ritar bomassan nya vindlande kartor på jakt efter dagens demokratiska vardagsrum och människorna som lever i dem.

Bo18 är en grupputställning med Teresia Bergström, Alma Forssblad, Olle Helin, Bernd Krauß, Gunilla Lundahl (Brödmassan), Zoë Poluch och Michaela Persson, Lisen Rosell och Nina Svensson. I Bo18 redovisas några av Bomassans konstnärliga undersökningar som utvecklats under året i form av konstverk, Community projekt, stadsvandringar och sociala experiment.

Vernissage lördagen den 9 juli på Grannskapskontoret, Pepparvägen 1 i Hökarängen. Utställningen pågår fram till den 30 juni.

Alma Forssblad : Matlådeutbyte

Är du less att ha tråkiga matlådor på jobbet? Samma sak, dag för dag, vecka för vecka. Vore det inte bättre att dela med andra?

Bomassan gör tillsammans med Alma Forssblad (boende i Hökarängen) ett utbytesprojekt där vi lagar mat och delar matlådor med varandra. Vi gör först ett test för att se vilket sätt som passar oss bäst. Till första träffen lagar vi mat hemma och tar med oss, vi kommer överens innan om vilken typ av mat och hur många portioner. Vi träffas, äter något tillsammans, byter lådor och pratar om hur vi vill fortsätta. Laga mat tillsammans, var och en för sig eller något mittemellan?

Projektet kommer visas som en del av utställningen BO18 i 9 juni på Grannskapskontoret (Pepparvägen 1).
Vill du vara med? hör då av dig till osa@bomassan.org

Vi gör första testet på måndag 28 maj på ateljekollektivet kvällen.

Ni får adressen i bekräftningjsmejlet.

Centrumtorget lördag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Lördag 26 maj: Hökarängens dag – en jätteloppis i Hökarängen.
Under Hökarängens dag tar en loppmarknad över middagsbordet, torget och hela gågatan i Hökarängen. Det blir uppträdande av artister och middagsbordet omvandlas till ett picknickbord eller kanske ett enda stort knytkalas. Vill man vara med på loppisen på gågatan så är det gratis, men man får ta med ett eget bord och bör vara där ca 09:00-9:30.

Centrumtorget fredag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Fredag 25 maj kl. 18: Archfilmsthlm presenterar filmen Loving Lorna – Annika Karlsson, 2017
När solen går ner slår vi oss ner på torget framför bioduken och dokumentärfilmen Loving Lorna.

17-åriga Lorna bor i den slitna Dublinförorten Ballymun, känd för sina höghus och hästar. Lorna och hennes familj är en del av hästkulturen, som på många sätt varit deras räddning. Lornas bästa vän är hästen Big Foot som hon fick av sin pappa när hon var ett år. Nu är det Lornas sista sommarlov innan gymnasiet. Tillsammans med sin pappa tar Lorna familjens hästar på bete på ödetomter och drömmer om att bli hovslagare.

Centrumtorget torsdag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Torsdag 24 maj kl. 15: Rocksitting/Stensittning – en stadsvandring
Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Torsdag 24 maj kl. 18: Middagsbjudning # 3
Den sista middagsbjudningen i vår serie. Till den här kvällen har vi bjudit in personer att diskutera frågor som: Hur förtätar vi söderort? Nya typer av stadsrum? Är du redo att offra Örbyleden för att lösa Stockholms bostadskris?
Samtalsgäster: Jan Ekman, Magdalena Möne, Victor Marx, Lisa Deurell, Christopher Pleym, Marcus Svensson, Martin Rörby, Thorleif Falk, Petter Lindencrona.

Konstert: Efter middagen arranger Hökis Visrum en konsert med Johan Taube. Hökis Visrum är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har verksamhet på Hökarängsplan 3. De arbetar med visan som del av det svenska kulturarvet, främst till minne av Cornelis Vreeswijk som också växte upp i Hökarängen.

Zoë Poluch & Michaela Persson: Stensittning / Rocksitting

Lyssna i grupp!

Under Centrumtorget har du chans att lyssna på Zoë Poluch och Michaela Perssons ljudverk Stensittning. Boka tid genom att attenda på Facebookeller mejla osa@bomassan.org.

Verket är tillgängligt:

tisdag 22/5 kl. 15

onsdag 23/5 kl. 15

torsdag 24/5 kl. 15

Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Centrumtorget onsdag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Torsdag 24 maj kl. 15: Rocksitting/Stensittning – en stadsvandring
Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Onsdag 23 maj kl. 18: Middagsbjudning # 2
Gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Under middagen lyfter vi frågor kring typer av stadsbyggnadsprocesser. Hur bygger vi en stad där alla får plats? Vem har makten över förändringar i staden? Hur tar man makten över stadens utveckling? Hur är konsten ett verktyg i stadsbyggnad?
Samtalsgäster: Louise Modig Hall, Samuel Girma, Annika Enqvist, Lisa Kings, Hugo Röjgård, Apostolis Papakostas, Lars Jilmstad, Stefan Lindberg, Caroline Pehrson och Christofer Blixt, Karin Andersson och Johanna Bratel

Zoë Poluch & Michaela Persson: Stensittning / Rocksitting

Lyssna i grupp!

Under Centrumtorget har du chans att lyssna på Zoë Poluch och Michaela Perssons ljudverk Stensittning. Boka tid genom att attenda på Facebookeller mejla osa@bomassan.org.

Verket är tillgängligt:

tisdag 22/5 kl. 15

onsdag 23/5 kl. 15

torsdag 24/5 kl. 15

Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Centrumtorget tisdag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Tisdag 22 maj kl. 15: Rocksitting/Stensittning – en stadsvandring
Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Tisdag 22 maj kl. 16-20: Brödmassan ♥ Hökarängsgillet = Brödgille med Nina Svensson och Gunilla Lundahl.
Bomassan slår några kloka huvuden ihop och låter Brödmassan och Hökarängesgillet bli ett i Brödgillet! Brödgillet riktar sig främst till barn och unga men alla är välkomna. Under dagen får du få chans att tälja en sälgpipa, designa grillpinne och göra pinnbröd. På torget har vi ett eldfat, smör och deg. Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Gemensamt utforskar vi bakandet och delar med oss av erfarenheter och kunskap.

Zoë Poluch & Michaela Persson: Stensittning / Rocksitting

Lyssna i grupp!

Under Centrumtorget har du chans att lyssna på Zoë Poluch och Michaela Perssons ljudverk Stensittning. Boka tid genom att attenda på Facebookeller mejla osa@bomassan.org.

Verket är tillgängligt:

tisdag 22/5 kl. 15

onsdag 23/5 kl. 15

torsdag 24/5 kl. 15

Stensittning är ett ljudverk, en stadsvandring utan rörelse och en sensorisk utforskning av staden. Poluch har i sina koreografiska metoder intresserat sig för hur koreografi kan vara ett verktyg för att skapa gemenskaper. Ständigt på jakt av att lära känna nya personer och uppleva världen från deras perspektiv bjuder hon in andra att leda henne i koreografin. I Stensittning tar Mickaela Persson, poet och boende i Farsta området, över rollen som ledsagare för att guida Poluch. Persson har en synnedsättning och navigerar staden utifrån ett ickeseende perspektiv. Tillsammans har de skapat ett ljudverk, en audioguide och koreografi. I hägringen av synvillan och till ljudet av vanilj förskjuts Klarakvarterens övergivna material på Högdalstoppen till en vandring bland stenar och berättelser där en som besökare sitter helt still.

Centrumtorget måndag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Måndag 21 maj kl. 18-21: Hökarängsgillet med Nina Svensson
Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla, barn som vuxna, erfarna som nyfikna. Det finns täljknivar att låna och Bomassan bjuder på trä, material och tilltugg.

Centrumtorget söndag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Söndag 20 maj kl. 13-16: Cykeldag!
Cykelkök och lansering av Cykelkartan – en cykelkarta som knyter samman stadsdelar i Söderort.

Centrumtorget lördag

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Lördag 19 maj kl. 13- 17: Vernissage, middagsbjudning #1 och performance.

Vernissage för utställningen på torget
Utställare: Moa Tunström, Ateljekollektivet Kvällen, Victor Marx, Moa Tunström, Studiefrämjandet, KTH, Arkivet på Konsthall C, Leo Ramirez Iderström, Bernd Krauß, Holly Keasey, Zoë Poluch och Gunilla Lundahl.

Middagsbjudning # 1
På den första middagsbjudningen blir det gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Då belyser vi frågor kring konsumentmakt, självhushållning, delningsekonomi och hållbarhet i olika skalor och tidsperspektiv.
Samtalsgäster: Gunilla Lundahl, Leif Rönngren, Åsa Stenmark, Marie Milling, Jan Forslund, Tor Lindstrand, Erik Wingquist, Vishal Parekh

Performance Clair the Ear
Efter middagen presenteras Clair the Ear; en körperformance av Nathalie Wuerth. I Clair the Ear förstärks hushållsarbetes och hemmets ljudbild i form av en självorganiserad kör. Projektet undersöker hur hushållsarbete har nedvärderas och vilka värderingar vi själva tillskriver vardagsuppgifter som att vårda, städa och laga mat. Clair the Ear är förutom en performance även ett städbolag som erbjuder en spirituell rengöring av ditt hem.

Centrumtorget – en hemmafest i Hökarängen

Varmt välkomna till Centrumtorget, 19-26 maj på torget i Hökarängen.

Under en vecka i maj bjuder Bomassan och Spridd arkitekter in till samtal runt köksbordet. Det blir middagsbjudningar, diskussion och utställning på torget i Hökarängen. På plats byggs ett långbord och ett tillfälligt kök. En utställning sträcker sig runt stadsdelen och en cykelkarta kopplar samman Söderort. Samtalet sipprar ut från vardagsrummen och kopplar an med staden. Hökarängstorget blir ett vardagsrum utan tak.

Hur bor och lever vi? Hur möts vi? Hur ser våra gemensamma rum ut i staden? Hur skyddar vi medborgarnas intressen i ett stadsbyggande? Spridd och Bomassan tror på möjligheten att planera en stad utifrån lokalt engagemang. Kunskapen finns på platsen!

Schema för veckan:

Lördag 19 maj kl. 13- 17: Vernissage, middagsbjudning #1 och performance.

Vernissage för utställningen på torget
Utställare: Moa Tunström, Ateljekollektivet Kvällen, Victor Marx, Moa Tunström, Studiefrämjandet, KTH, Arkivet på Konsthall C, Leo Ramirez Iderström, Bernd Krauß, Holly Keasey, Zoë Poluch och Gunilla Lundahl.

Middagsbjudning # 1
På den första middagsbjudningen blir det gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Då belyser vi frågor kring konsumentmakt, självhushållning, delningsekonomi och hållbarhet i olika skalor och tidsperspektiv.
Samtalsgäster: Gunilla Lundahl, Leif Rönngren, Åsa Stenmark, Marie Milling, Jan Forslund, Tor Lindstrand, Erik Wingquist, Vishal Parekh

Performance Clair the Ear
Efter middagen presenteras Clair the Ear; en körperformance av Nathalie Wuerth. I Clair the Ear förstärks hushållsarbetes och hemmets ljudbild i form av en självorganiserad kör. Projektet undersöker hur hushållsarbete har nedvärderas och vilka värderingar vi själva tillskriver vardagsuppgifter som att vårda, städa och laga mat. Clair the Ear är förutom en performance även ett städbolag som erbjuder en spirituell rengöring av ditt hem.

Söndag 20 maj kl. 13-16: Cykeldag!
Cykelkök och lansering av Cykelkartan – en cykelkarta som knyter samman stadsdelar i Söderort.

Måndag 21 maj kl. 18-21: Hökarängsgillet med Nina Svensson
Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla, barn som vuxna, erfarna som nyfikna. Det finns täljknivar att låna och Bomassan bjuder på trä, material och tilltugg.

Tisdag 22 maj kl. 16-20: Brödmassan ♥ Hökarängsgillet = Brödgille med Nina Svensson och Gunilla Lundahl.
Bomassan slår några kloka huvuden ihop och låter Brödmassan och Hökarängesgillet bli ett i Brödgillet! Brödgillet riktar sig främst till barn och unga men alla är välkomna. Under dagen får du få chans att tälja en sälgpipa, designa grillpinne och göra pinnbröd. På torget har vi ett eldfat, smör och deg. Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Gemensamt utforskar vi bakandet och delar med oss av erfarenheter och kunskap.

Onsdag 23 maj kl. 18: Middagsbjudning # 2
Gratis mat och samtal om Stockholms bostadspolitik. Under middagen lyfter vi frågor kring typer av stadsbyggnadsprocesser. Hur bygger vi en stad där alla får plats? Vem har makten över förändringar i staden? Hur tar man makten över stadens utveckling? Hur är konsten ett verktyg i stadsbyggnad?
Samtalsgäster: Louise Modig Hall, Samuel Girma, Annika Enqvist, Lisa Kings, Hugo Röjgård, Apostolis Papakostas, Lars Jilmstad, Stefan Lindberg, Caroline Pehrson och Christofer Blixt, Karin Andersson och Johanna Bratel

Torsdag 24 maj kl. 18: Middagsbjudning # 3
Den sista middagsbjudningen i vår serie. Till den här kvällen har vi bjudit in personer att diskutera frågor som: Hur förtätar vi söderort? Nya typer av stadsrum? Är du redo att offra Örbyleden för att lösa Stockholms bostadskris?
Samtalsgäster: Jan Ekman, Magdalena Möne, Victor Marx, Lisa Deurell, Christopher Pleym, Marcus Svensson, Martin Rörby, Thorleif Falk, Petter Lindencrona.

Konstert: Efter middagen arranger Hökis Visrum en konsert med Johan Taube. Hökis Visrum är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har verksamhet på Hökarängsplan 3. De arbetar med visan som del av det svenska kulturarvet, främst till minne av Cornelis Vreeswijk som också växte upp i Hökarängen.

Fredag 25 maj kl. 18: Filmvisning tillsammans med Archfilmsthlm.

Lördag 26 maj: Hökarängens dag – en jätteloppis i Hökarängen.
Under Hökarängens dag tar en loppmarknad över middagsbordet, torget och hela gågatan i Hökarängen. Det blir uppträdande av artister och middagsbordet omvandlas till ett picknickbord eller kanske ett enda stort knytkalas. Vill man vara med på loppisen på gågatan så är det gratis, men man får ta med ett eget bord och bör vara där ca 09:00-9:30.

Brödmassan #6

 
Välkommen att delta i Brödmassans sjätte brödbak!
Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Gemensamt utforskar vi bakandet och delar med oss av erfarenheter och kunskap. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Fredag 11 maj lämnar vi Hökarängen för en stund,
och bakar den här gången på Kvinnocenter i Tensta- Hjulsta.

Adressen är Glömmingegränd 31 i Tensta. Samling kl 17:30. Kvinnocenter är en ideell mångkulturell förening som funnits sedan 1997. Brödmassan har tidigare bjudit in deras medlemmar till bakdagar i Hökarängen. Nu bjuder de igen. Vi hade så roligt ihop och bytte många kunskaper och idéer att vi ville fortsätta att mötas och utforska bakandet som kultur.

Var: Kvinnocenter i Tensta- Hjulsta, Glömmingegränd 31.
När: Fredag 11 maj kl. 17:30
Vem: För alla som vill komma och baka, umgås, lära och lära ut!
Värdar: Kvinnocenter Tensta- Hjulsta och Bomassan.
Hur: Anmäl dig till Brödmassan #6 genom att maila oss!
Evenemanget är gratis, material och ingredienser finns på plats.

Brödmassan utvecklas med dig som deltar. Under året kommer vi att baka på olika platser. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång?

Vi ses!

Hökarängsgillet #9

Traditionen fortsätter!

Torsdag 10 maj kl. 18-21 är det är dags att ta fram täljkniven till Hökarängsgillet #9. Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla, barn som vuxna, erfarna som nyfikna. Vi håller till på Grannskapskontoret, Pepparvägen 1. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på trä, material och vegetarisk mat.

Du behöver inte kunna tälja men är du redan igång så kan du ta med ditt hantverk och tälja vidare på det tillsammans med andra. Ta med en vän så täljer vi så flisorna flyger!

Om Hökarängsgillet
Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån material, teknik eller behov. Projektet är en del av Nina Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen.

Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Donera en gammal stol

Bomassan och Spridd tar gärna emot din stol som står undangömd i källarförrådet!
Stolen kommer att användas under Bomassans hemmafest på torget 19.5-26.6.
Efter veckan lämnas stolarna vidare till Stockholms Stadsmission.

Tid och plats för inlämning:

Grannskapskontoret på Pepparvägen 1 ( David Helldéns Torg)
Söndag 6.5 kl 12-13

Det går även bra att lämna stolar under Grannskapskontorets
öppettider fram till 18.5:
Onsdagar kl 17–20
Torsdag-Fredag kl 11-15

Tack för din hjälp!

Grannskapsmiddag med Sara Wrethed

Du är varmt välkommen till Bomassans första Grannskapsmiddag den 24 april kl. 18 på Grannskapskontoret i Hökarängen. Då gästas Bomassan av Sara Wrethed som är avdelningschef för stadsutveckling på Farsta Stadsdelsförvaltning. Vi bjuder på vegetarisk mat, öppna samtal och ett delande av kunskaper. På middagen lyfter några lokala organisationer fram det ideella och kulturella arbetet som finns här i Hökarängen/Gubbängen. Vi hoppas kunna belysa några utmaningar lokalsamhället står inför men det blir också en chans för dig att höra Saras uppdrag och ambitioner inom sitt kommande arbete på Farsta stadsdelsförvaltning.

Har du några frågor du vill lyfta? Hur tycker du Hökarängen och Farsta ska utvecklas? Vilka kvaliteter värnar du? Vad vill du ändra på?

Ta med dig dina frågor och kom och ät middag tillsammans med oss!

Under kvällen görs korta presentationer av Hökarängens Stadsdelsråd, Konsthall C / Bomassan

Cooperation Jackson: Lokal organisering och demokratisk ekonomi

Cooperation Jackson är ett nätverk av arbetskooperativ i staden Jackson, Mississipi. Deras syfte är att skapa en solidarisk, hållbar och demokratisk ekonomisk genom ett nätverk av kooperativ, gemensamt lokalt ägande, omställningsplaner, medborgarmöten, deltagande budget, bostadskooperativ och en rad fler initiativ.

De arbetar för att göra upp med en ekonomisk marginalisering, institutionell och strukturell rasism som genomsyrar samhället. Mississippi är den fattigaste staten i USA, och Jackson en av de fattigaste städerna i landet.

Genom att skapa egna progressiva institutioner är de på väg att omvandla staden till en mer demokratisk och solidarisk ekonomi som kan ställa till rätta de enorma sociala och ekonomiska skillnader. De skapar arbeten som de styr över, egen produktion för att tillgodose behov, bostäder till rimliga kostnader, stärker mänskliga rättigheter, utvecklar matsuveränitet och visar vägen till att en annan, mer demokratisk, ekonomi är möjlig.

Vi är glada att välkomna brandon king från Cooperation Jackson för ett samtal på Grannskapskontoret, Pepparvägen 1 i Hökarängen. Kvällen är ett samarbete mellan Konsthall C, Bomassan, Demokratisk Omställning och Federation 2018.

Dagen efter, den 24 april, arrangeras en kväll med brandon king på Folkets Husby:
facebook.com/events/194044721379315

Cooperation Jackson är även huvudgäster på konferensen Demokratisering och rörelse, 27-29 april i Göteborg:
demokratisering2018.se/om-konferensen/cooperation-jackson

Brödmassan #5

Vad är bättre än att starta helgen med ett kollektivt brödbak?!

På fredag är det dags för brödmassan #5. Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Att ställa krav på brödet och att göra själv.

Denna vecka håller vi till på Grannskapskontoret på Pepparvägen 1, precis på torget i Hökarängen. Gemensamt utforskar vi bakandet och delar med oss av erfarenheter och kunskap.

Ur brödmassan har det uppstått en idé. Kan vi bli ett brödkooperativ? Ett brödkooperativ som genom det delade brödet stärker gemenskapen i Hökarängen. Där vår gemensamma kunskapsbank blir en kollektiv resurs. Detta vill vi ta reda på och samtala om!

Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med Bröd. Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi att baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång?

Vi ser fram emot att ses med buller och bak! :)

Var: Grannskapskontoret, Pepparvägen 1, Hökarängen.
När: Fredag den 20 april kl. 18-20.
Vem: För alla, nybörjare och proffs som vill komma och baka, umgås, lära och lära ut!
Värdar: Bomassan
Hur: Evenemanget är gratis och material finns på plats. Det är begränsat med platser så föranmäl dig via mejl. Först till kvarn gäller!

Varmt välkomna!

Moa Tunström: Om möjligheterna att planera och bygga för social hållbarhet

Middag med rundabordssamtal
Torsdag 12 april, kl 18 på Grannskapskontoret i Hökarängen.

”Social hållbarhet” är ett begrepp som ofta kommer upp i diskussioner kring bostadspolitiska och samhällsutvecklande frågor. Men vilka politiska värden läggs i begreppet? Och utifrån vilka perspektiv diskuteras det?

I det här samtalet utgår Moa Tunström från sin skrift ”Social hållbarhet och stadsutveckling – det politiska det praktiska och den byggda miljön” ( Arkus, 2017 ) som lyfter fram hur social hållbarhet och stadsutveckling hänger ihop. Det handlar om stadsbyggande, social gemenskap och urbanitet men också om hemmet och hur det både gestaltar och påverkar sociala relationer.
Hökarängen och Gubbängen är förorter byggda enligt folkhemmets grannskapsideal, det vill säga ideal som tydligt menade att utformningen av boendemiljön skulle skapa och gynna social gemenskap. Hur kan vi se på grannskapsplaneringens idéer och ambitioner idag, och hur har dess miljöer förändrats över tid? Går det ens att bygga för gemenskap och social hållbarhet?

OM MOA TUNSTRÖM
Moa Tunström är utbildad samhällsplanerare, fil. dr i Kulturgeografi och forskare på Nordregio i Stockholm. Hon bor i Hökarängen och är medlem i Hökarängens Stadsdelsråd och i styrelsen för Konsthall C. Hon har tidigare varit verksam vid Örebro universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Hennes forskning har handlat om nutida stadsplaneringsdiskurser i idédebatt, praktik och utbildning och om det sociala i hållbar stadsutveckling.

OM ARKUS
Presentationen utgår från en text Tunström skrev på uppdrag av stiftelsen Arkus. Arks arbetar med forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. Stiftelsen startade 1986, som ett praktiknära komplement till högskolan, av föregångarna till det som i dag är Sveriges Arkitekter och Svenska Teknik och Designföretagen. Sedan dess har ett hundratal titlar producerats. I dagsläget står 45 medlemsföretag för den huvudsakliga finansieringen.

Middagen är gratis och ingen föranmälan krävs. Det kommer att finnas vegetarisk mat för alla. Välkommen!

Hökarängsgillet #8

Kom och tälj tillsammans med oss!

På förra Hökarängsgillet träffade vi Roger som med en täljarkniv i handen berättade om sitt hus i egna hem området som byggdes av en typograf 1934. Vi lärde oss att svineri och hönseri är förbjudet medan någon täljde kycklingsben. Hökarängsgillet är som alltid gratis och öppet för alla. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på täljmaterial samt tilltugg. Du behöver inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra.

Varmt välkommen!

<<<<<<||| OM HÖKARÄNGSGILLET |||>>>>>>

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Nina Svensson kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Under sin resa har hon lärt känna Hökarängsbon Mattias Broström som arbetar som slöjdkonsulent på Stockholms länsmuseum.

Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Amanda Mann: Om mode

Är du intresserad av mode?
På lördag 24 mars kl. 16 kommer Amanda Mann till Grannskapskontoret och pratar om hur det är att jobba som modeskribent. Amanda har varit verksam som frilansande modeskribent sen fem år tillbaka. Under åren har hon skrivit i varierande format, såsom blogg, onlineartiklar och print. Fokus i hennes texter har ofta legat på att diskutera mode ur ett genusperspektiv. Att ifrågasätta normer och analysera hur mode spelar en central roll i samhället i stort.

De senaste två åren har hon velat utmana det “klassiska” sätten att bevaka och skriva om mode. Ofta genom att leka och jobbat ihop texter i ett mer fritt format som snuddar vid fiktion.

Presentationen är gratis och öppen för alla!

Nina Svensson & Bernd Krauß: Ohälsans Stig

Fredag 23 mars kl. 14 gör Nina Svensson och Bernd Krauß stadsvandringen Ohälsans Stig.

Vandringen är en vidareutveckling av deras tidigare stadsvandringar där de tillsammans med andra gått Hälsans Stig i Hökarängen. Stadsvandringen Ohälsans Stig är gratis, ingen föranmälan krävs och vandringen är öppen för alla.

Hälsans stig i Hökarängen är gjord av Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Stigen är ca 5,4 km lång, går genom samtliga grannskapsområden och berättar den gömda inbygga historien om Hökarängens stadsrum. Ohälsans Stig är lika lång men instället för att ta motionen runt Hökarängen, får du här följa med Nina Svensson och Bernd Krauß på en annan resa. I Ohälsans Stig utmanas hälsofaktorn i vandringen av stadens lösningar på vår samtids bekvämligheter.

Ohälsans Stig är Svensson och Krauß tredje stadsvandring in Bomassan. Stadsvandringarna är ett sätt för Svensson och Krauß att utforska de offentliga rummen i Söderort, men också ett sätt att stöta på folk. Ströva, flanera eller vandra för nöjets skull är ett sökande utan ett tydligt mål och ett jämlikt hanterande av staden och samhället. Alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag- praktik som formar ett pussel av utryck.

Ohälsans Stig utgår från Grannskapskontoret (Pepparvägen 1), 23 mars, kl. 14:00. Kom i tid och i varma kläder! Vi går i alla temperaturer och oväder.

Pernilla Hagbert: Att göra ett hållbart hem?

När: 22 mars kl. 18

Den 22 mars kl. 18 besöks Bomassan av Pernilla Hagbert, doktor i arkitektur och forskare på KTH. Hagberts presentation är en del av en serie föreläsningar under Bomassans tak där vi lär oss om hemmet, staden, konst och arkitektur. Pernilla Hagbert kommer prata om socio-kulturella aspekter av hur vi ser på hemmet och hur vi ”gör” hem, samt vilka sociala och miljömässiga implikationer det har. Hennes doktorsavhandling undersökte tolkningar av hållbarhet i svensk bostadsutveckling och förståelser av ett hållbart hem, bortom tekniska lösningar och nuvarande inlåsningar. Pernillas forskning intresserar sig särskilt för alternativa praktiker och omställning till radikalt mindre resursintensiva sätt att bo och leva på. Hon är för tillfället del av projektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande” vid KTH, som undersöker framtidsscenarier för ett hållbart samhälle där ekonomisk tillväxt inte längre är möjligt eller nödvändigtvis önskvärt.

Hökarängsgillet #7

Kom och tälj tillsammans med oss!

Det börjar bli tradition nu. Hökarängsgillet har träffats 6 gånger tidigare och tillsammans har vi producerat allt från knoppar, skulpturer och samtal. Vi har lärt känna varandra, grannar och förbipasserade nyfikna. Självhushållning är ett av diskussionsämne medan flisorna från träbitarna flyget mot golvet. Nu är det äntligen dags för Hökarängsgillet #7 - ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd.

Gillet är som alltid gratis och öppet för alla. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på täljmaterial samt soppa. Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra.

<<<<<<||| OM HÖKARÄNGSGILLET |||>>>>>>

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Nina Svensson kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Under sin resa har hon lärt känna Hökarängsbon Mattias Broström som arbetar som slöjdkonsulent på Stockholms länsmuseum.

Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Brödmassan #4

Välkommen till vårt kollektiva brödbak! Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången håller vi till i köket hos Ateljéföreningen Kvällen, på övervåningen i Centrumhuset i Skönstaholm (Söndagsvägen 38). Kvällen är en grupp på nio verksamma illustratörer och bildkonstnärer som sedan ett år tillbaka tillsammans hyr en gemensam lokal i huset.

Vi ser fram emot att ses!

Var: Ateljéföreningen Kvällen, Söndagsvägen 38 i Hökarängen.
När: Fredagen den 16 mars kl 18-21.
Vem: För alla som vill baka bröd tillsammans!
Värdar: Gunilla Lundahl och Bomassan.
Hur: Evenemanget är gratis och inga förkunskaper eller material behövs men det är begränsat med platser. Föranmäl via mail, först till kvarn gäller!

Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång? Välkommen till Söndagsvägen 38 kl 18-21 och se hur det kan gå till!
Anmäl dig till Brödmassan #4 genom att mejla Bomassan.
För mer info om Brödmassan och Bomassans arbete, vänligen kontakta Jens Strandberg.

STEALTH.unlimited: The only clients will be our lives

Welcome to an open evening talk with Ana Džokić and Marc Neelen of STEALTH.unlimited (SRB/NL), on commoning, the project City in the Making and three scenarios on the future by 2024.

SAMTALET ÄR PÅ ENGELSKA

As co-initiators of City in the Making in Rotterdam, STEALTH have since 2014 engaged in bringing a fraction of "toxic” remainders of the public housing stock (back) to forms of common use, as a site to produce new instances of economic and cultural reality. What started from two abandoned buildings, meanwhile has grown to a network of seven buildings at their disposal for limited time. They form a starting ground towards the much larger potential of (re-) commoning urban resources for collective benefit, to arrive at a horizon of long-term socially and economically sustainable life, possibly including an internal Basic Income. In the talk they will discuss what the future might look by 2024 - the year when the contract for the first building will run out.

It is the paradox many of us encounter: while we dedicate ourselves to initiatives, projects and proposals that aim at a ‘better’ future (more resilient, fairer, more inspiring…), we experience to be operating from a present we increasingly feel alienated from. And there we find ourselves: continuously in the search for a resilient context for our practice and production. Looking around, sharing experiences with fellow souls, it is evident that this vulnerable position undermines the reach and impact of that future (and life) we care for.

However, if present is such, it is high time to use our capacity to disrupt its unfolding. In this desire, we are not alone. Over the last years, a vast number of initiatives have sprung up to take matters into common hands and re-design the very reality from where we work, how we live and how we exchange among each other. It may not come as a surprise that imagining, designing and constructing such different ‘existential’ and professional realities to a large degree entails working on their (different) economic groundings.

___

STEALTH.unlimited (Rotterdam/Belgrade) is the spatial practice of Ana Džokić and Marc Neelen. Their initial interest in the ‘stealth’ urban processes manifested itself in a series of research and mapping projects. Following a number of curatorial involvements that explored and exposed collective citizen capacity to confront the neoliberal enclosure and financialisation of space, around 2012 in Belgrade and Rotterdam they co-initiated long-term engagements to deal with the spatiality of production and (social) reproduction, particularly in the domain of housing. www.stealth.ultd.net www.stadindemaak.nl/english-summary

The Only Clients Will be Our Lives is developed and presented as a collaboration between STEALTH.unlimited, the KKH course Research-Lab: Architecture, Urban Artefacts, Collective Representation, the Konstfack course Sites and Situations - organising platforms for socially engaged design and architecture and Bomassan.

Hökarängsgillet #6

Tisdag 6 mars kl 18 på Grannskapskontoret. Pepparvägen 1.

Spåren av de tidigare gillena tar plats i rummet i form av knoppar, skaft och skrutt, mojänger och manicker. Tydliga är knivarnas spår, virket har mejslats om till skapelse och flis. Fliset kanske är en skapelse i sig. Vad tycker du? Nu fortsätter vi!

Kom och tälj tillsammans med oss!

Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på täljmaterial samt soppa. Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra. Projektet är en del av Nina Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen.

Under sin resa har hon lärt känna Hökarängsbon Mattias Broström som arbetar som slöjdkonsulent på Stockholms länsmuseum.

Brödmassan #3

Kom så bakar vi bröd tillsammans! Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången huserar bagarstugan på Grannskapskontoret på Pepparvägen 1 i Hökarängen. Inbjudna denna gång är också medlemmar från K.Ö.K (Kvinnor Önskar Kollektivitet), en del av Kvinnocenter Tensta-Hjulsta, en självorganiserad mötesplats för kvinnor med olika bakgrunder där en utbyter erfarenheter och kunskaper, lär sig språk och bygger vänskapsrelationer.

Vi ser fram emot att ses över degar, byttor och bunkar!

Var: Grannskapskontoret, Pepparvägen 1, Hökarängen.
När: Fredagen den 23 februari Kl 18-21.
Vem: För alla som vill mötas, baka och dela, lära eller lära ut!
Värdar: Gunilla Lundahl, K.Ö.K och Bomassan.
Hur: Evenemanget är gratis och inga förkunskaper eller material behövs men det är begränsat med platser, en kan föranmäla via mejl på osa[at]bomassan.org, först till kvarn gäller!

Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång? Välkommen till Grannskapskontoret den 23 februari kl 18-21 och se hur det kan gå till!

Anmäl dig till Brödmassan #3 genom att mejla Bomassan på osa[at]bomassan.org

För mer info om Brödmassan och Bomassans arbete, vänligen kontakta Jens Strandberg på vi[at]bomassan.org

Hökarängsgille #5

Hökarängsgillet är ett täljargille för dig som gillar hårdslöjd. Gillet är gratis och öppet för alla. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på täljmaterial samt soppa. Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra. 

Till nästa del av Hökarängsillet testar vi, för er som vill, att göra en gemensam skulptur i formen av en ”tälj stafett” som sammanfogar täljverken med varandra.

Ta med en vän och tälj tillsammans!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Nina Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Tidnings-workshop

Tillsammans med den redan existerande Blickpunkt Hökisredaktionen,
journalisten Malin Nauwerck från tidningen Flamman, Hökisfotografen
Pelle Piano och grafiska designern Lina Forsgren provar vi på hur det är att
göra en lokaltidning.

TIDER
Söndag 18 februari kl.13-17
Måndag 19 februari kl.18-20
Onsdag 21 februari kl.18-20

Vill du vara med? Det är GRATIS! Hör då av dig till grannskapskontoret@bomassan.org
Skriv gärna din ålder och något om dina intressen eller annat som du tycker är relevant för oss att veta. Anmäl dig senast 16 februari men gärna snarast.
Begränsat antal deltagare. Vi bjuder på smörgas och dryck/kaffe.

tidningsworkshop-2.pdf

Hälsa Stig #2

Nu är det dags igen för Hälsa Stig - Stadsvandring i Hökarängen med Nina Svensson och Bernd Krauß. Kom med och vandra genom grannskapen! Stadsvandringen är gratis, utan föranmälan och avslutas med fika.

Under första delen av sin vistelse i Hökarängen har konstnärerna Svensson och Krauß genomfört en rad olika stadsvandringar. Det är inte bara ett sätt för dem att utforska de offentliga rummen och koppla samman stadsdelar, utan också ett sätt att träffa människor på. Ströva, flanera eller vandra för nöjets skull är ett sökande utan ett tydligt mål, ett jämlikt hanterande av staden och samhället, alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag- praktik som formar ett pussel av utryck.

Den 21 november gjorde de en publik stadsvandring av Hälsans stig som de kallade ”Hälsa Stig”. Den snirklar sig genom Hökarängens olika grannskap och är en kulturstig som berättar historien om Hökarängen, tunnelbanestaden, de sociala förändringarna i området samt hur Hökarängen är en del av ”Folkhemsbygget”. Under vandringen hälsade de på samtliga personer de träffade (därav namnet ”Hälsa Stig”), sjöng sånger utanför artistens Cornelis Vreeswijks barndomshem samt berättade Hökarängsanekdoter de lärt sig av folk.

Stadsvandringen utgår från Grannskapskontoret på Pepparvägen 1, Kl 14:00.
Kom i tid och i varma kläder! Vi går i alla temperaturer och oväder.

Hälsans Stig

Hälsans stig är sammanställd av Anders Hansson, Mäster Olofsgården i Gamla stan, i samarbete med bland andra Louise Modig Hall vid Hökarängens stadsdelsråd samt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Stigen är ca 5,4 km lång, går genom samtliga grannskapsområden och berättar den gömda inbygga historien om Hökarängens stadsrum.

Per Hasselberg: Om Hökarängens historia

Per Hasselberg föreläser om grannskapsplanering, den banbrytande arkitekten David Helldén, om Stockholms första gågata och många mer intressanta historiska detaljer som gör Hökarängen så unik!
Per Hasselberg är konstnär och tillsammans med Hökarängens Statdsdelsråd grundare av Konsthall C. Hasselberg har studerat Hökarängens stadsbyggandshistoria och de ideologier som låg bakom skapandet av Stockholms första förorter.

gk-affisch-per-h.pdf

Pelle Piano: NormalKonstig

Hökisfotografen Pelle Piano visar foton och berättar om några av sina projekt.
Han har gjort många spännande och inspirerande fotoprojekt som är både tekniskt briljanta och ofta fyllda av humor. Öppet för alla åldrar!

Hökarängsgillet #4

Välkomna till Hökarängsgillet #4. Hökarängsgillet är gratis och öppet för alla, barn och vuxna. Det finns täljknivar att låna och vi bjuder på kvistar, material och soppa. 

Du behöver inte inte kunna tälja men är du redan igång kan du ta med ditt hantverk och tälja tillsammans med andra. För er som vill kommer det finnas möjlighet att göra en gemensam skulptur som fogar samman ert täljverk med andras, likt en vik-teckning. 

Ta med en vän och tälj tillsammans!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Brödmassan #2: Baka med och utan gluten

Torsdagen den 25 januari kl. 16-19 är det dags för andra delen av ”Brödmassan - en bagarstuga utan tak - av och med Gunilla Lundahl. Brödmassan är en övning i konsumentmakt som syftar till att ta brödet tillbaka till hemmets och kvarterets ugnar. Genom att delta blir du en del av vårt växande ”brödlag” där vi växelvis förser varandra med bröd som ett sätt att dela med oss av våra resurser.

Den här gången träffas vi i Kollektivhuset Cigarrlådan (Tobaksvägen 24) för att baka både med och utan gluten. Det finns många människor som idag väljer att äta glutenfritt av andra orsaker än celiaki. Vi experimenterar med hur vi kan baka glutenfritt bröd som blir mjukt, gott och som är lätt att få till. Camilla Hellberg som bor på Cigarrlådan har matlag den här dagen bjuder alla deltagare på soppa. Middagen sker i samband med kollektivets ordinarie matlag. I Cigarrlådan är delandet av hushållsarbete, mat och resurser en central utgångspunkt för att leva och bo tillsammans på ett hållbart sätt.

När: Torsdag 25 januari kl. 16-19 i Kollektivhuset Cigarrlådan

Var: Tobaksvägen 24 i Hökarängen.

Vem: För dig som vill baka både med och utan gluten. Värdar: Gunilla Lundahl och Camilla Hellberg.

Hur: Gratis! Inga förkunskaper eller material behövs. Det finns 4 deltagarplatser, först till kvarn gäller.

Brödmassan utvecklas tillsammans med dig som deltar. Under året kommer vi baka på olika platser i Hökarängen/Farstaområdet. Kanske blir det hemma hos dig nästa gång? Välkommen till Cigarrlådan den 25 januari mellan 16-19 och upplev hur det kan gå till.

Anmäl dig till Brödmassan #2 genom att mejla Camilla Hellberg på camillahellberg[at]icloud.com (och Bomassan på osa[at]bomassan.org

För mer info om Brödmassan och Bomassans arbete, vänligen kontakta Jens Strandberg på vi[at]bomassan.org

Hökarängsgillet #3

Tisdag den 9 januari kl. 18 är det dags för Hökarängsgillet #3 a.k.a god fortsättning. Vi träffas på Grannskapskontoret (Pepparvägen 1 i Hökarängen), täljer, äter, omformar pinnar, ämnen och samhället ihop.

Du behöver inte inte kunna tälja, vi har täljknivar och material, men du kan även ta med ditt hantverk om du redan är igång. Hökarängsgillet är öppet för både barn och vuxna, erfarna och nyfikna!

Välkommen!

Om Hökarängsgillet

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Projektet är en del i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen. Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Filmvisning och julpyssel

Vi har filmvisning och julpyssel den 19 december kl 18.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor och har massor med material för att kunna göra fint julpynt!
Passa på och möt Blickpunkt Hökisredaktionen som söker
nya unga reportrar/fotografer/formgivare till kommande nummer. Ni hittar oss på Pepparvägen 1 i Hökarängen (nere i hörnet på torget).

FÖR DIG 14-25 (Det går bra att ta med sig en vän eller syskon som är lite yngre/äldre)

Kom och se dokumentären ALL WE HAVE IS NOW regisserad av Alexandra Dahlström om bandet Vulkano
+julpyssla till den fina musiken från filmen A Charlie Brown Christmas

Brödmassan #1

Kanske kan vi baka tillsammans? Pröva olika sätt att göra bröd. Mötas i brödformen eller brottas med degen.

Bomassan vill tillsammans med Gunilla Lundahl skapa en ”bagarstuga utan tak” i Hökarängen. Kollektivhuset Cigarrlådan har också lust att hjälpa till. Vill du?

Vi är less på att brödet vi äter görs i industrin. Där utarmas ofta råvaran. Vi är less på att hållbarhet och pris styr smaken. Istället vill vi ta tillbaka brödet till hemmets och kvarterets ugnar. Problemet är; vi är inte så bra på att baka. Entusiasmen finns, ugnen finns, och vi vill gärna lära oss. Gillar du att baka? Kan vi inte lära oss tillsammans? Vi börjar här, på Grannskapskontoret, mitt på torget, torsdag 14 december kl. 17 - 20. Kom med. För det goda brödets skull. Konsumentmakt. Också för mötet. För delandet. Och inrätta en självklar plats för vardagligt bakande. Bli en del av vårt ”brödlag”. Där kan vi växelvis förse varandra med bröd. Som ett sätt att få bröd i huset.

Hökarängsgillet #2

Torsdagen den 7 december kl. 18 är det dags för Hökarängsgillet #2, vi träffas på Grannskapskontoret (Pepparvägen 1 i Hökarängen) och täljer ihop.

Ett gille är en tidig föreningsform för att mötas och för att hjälpa varandra med det en skulle behöva, så som hushållsgillen, hantverksgillen, eller en sammankomst där man möts för att tälja en kofés och samtala.

Hökarängsgillet är en start i Svenssons kommande projekt inom Bomassan där gillet är en av hennes metoder att utforska Hökarängen.

Under året kommer Hökarängsgillet hantera olika önskemål och teman utifrån ett material, teknik eller behov. Torsdagen den 7 december bjuder gillet in Mattias Broström, slöjdare och boende i Hökarängen, och tillsammans med Nina Svensson kan man få inblick i olika tekniker i hårdslöjd, eller bara delta för tälja, fika och samtala.

Välkommen!

Film in Progress: En bra vecka för demokratin

Bomassan och Grannskapskontoret presenterar en work in progress av filmen En bra vecka för demokratin den 23 november kl, 18 på Pepparvägen 1 i Hökarängen.

Visningen är gratis och del av Grannskapskontoret; en självorganiserad övning i demokrati för dig under 25. Efter filmen håller Leo Ramirez Iderström & Katrin Grönfeldt (redaktörer på Grannskapskontorets lokaltidning) i ett konstnärssamtal tillsammans med regissören Cecilia Björk

Visningen riktar sig till dig under 25 år, under kvällen bjuder vi på Pizza slice från Hökarängens finest: resturangen il Contadino. Det är begränsat med platser så föranmäl dig på osa@bomassan.org om du vill komma.

Om filmen

En bra vecka för demokratin är en skarp och humoristisk skildring av vårt största politiska evenemang: Almedalsveckan. Filmen vänder blicken mot kulisserna snarare än scenen, mot åhörarna snarare än talarna, mot engagemanget på gatan, nervositeten i förberedelserna och mot det massiva medieuppbådet. Målet är att möjliggöra en reflektion kring hur politiska händelser skildras och hur bilderna vi nås av påverkar vår förståelse av hur politik går till, hur beslut fattas och makt utövas.

Regi av Cecilia Björk
Produceras av Plattform Produktion i samproduktion med SVT, Svenska filminstitutet och Film i Väst.
Med stöd av Konstnärsnämnden.

Nina Svensson & Bernd Krauß: Hälsa Stig

Under första delen av sin vistelse i Hökarängen har Svensson och Krauß genomfört en rad olika stadsvandringar. Stadsvandringen är inte bara ett sätt för dem att utforska de offentliga rummen och koppla samman stadsdelar, utan också ett sätt att träffa människor på. Ströva, flanera eller vandra för nöjets skull är ett sökande utan ett tydligt mål, ett jämlikt hanterande av staden och samhället, alltid med en öppenhet till vardagen. Vad som uppstår är en sorts dag till dag- praktik som formar ett pussel av utryck.

Många av deras stadsvandringarna har skett utan publik men den 21 november gjorde de en publik stadsvandring av Hälsans stig som de kallade ”Hälsa Stig”. Hälsans stig snirklar sig igenom Hökarängens olika grannskap och är en kulturstig som berättar historien om Hökarängen, tunnelbanestaden, de sociala förändringarna i området samt hur Hökarängen är en del av ”Folkhemsbygget”. Under vandringen hälsade de på samtliga personer de träffade (därav namnet ”Hälsa Stig”), sjöng sånger utanför artistens Cornelis Vreeswijks barndomshem samt berättade Hökarängsanekdoter de lärt sig av folk.

Hälsans stig

Hälsans stig är sammanställd av Anders Hansson, Mäster Olofsgården i Gamla stan, i samarbete med bland andra Louise Modig Hall vid Hökarängens stadsdelsråd samt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. Stigen är ca 5,4 km lång, snirklar sig genom samtliga grannskapsområden och berättar den gömda inbygga historien om Hökarängens stadsrum.

Lanseringparty och Inflyttningsfest

Kom och ät tårta med oss!

Du är välkommen till inflyttningsfesten för inspiration, information om aktiviteter för alla åldrar och inte minst om hur du kan engagera dig.

Lördag den 18 november klockan 12 slår vi upp dörrarna för Bomassan - en invånardriven bomässa i söderort. Bomassan är en undersökning av hur staden kan förtätas och konsten att bygga gemenskaper. Bakom Bomassan står Konsthall C och Hökarängens stadsdelsråd (paraplyorganisation för föreningar som driver verksamhet i Hökarängen) som vill att du ska vara med och påverka hur vi ska leva och bo i framtiden.

Kom på vår inflyttningsfest och hör om allt spännande som ryms under Bomassans tak och ta reda på hur just du kan påverka framtidens stad. Plus vi bjuder på tårta 🎂 😜

Aktiviteter:

Kl. 12 Dörrar öppnas på Pepparvägen 1 i Hökarängen

Kl. 12:10 Stadsvandringen Tillgängliga framtider med Sofia Hultin, utgår från Konsthall C (Cigarrvägen 14).

Tillgängliga framtider är en stadsvandring från 2077 som via en YD-simulering ser tillbaka på 2017 års Hökarängen och omständigheterna kring starten av Hökarängsrörelsen. Vandringen leds av Sofia Hultin och är en del av hens utställning En fråga om tid, som visas på Konsthall C t.o.m. den 19 november. Efter stadsvandringen går vi tillsammans till Bomassans invigning på Pepparvägen 1.

Kl. 13 Invigningstal om Bomassan och dess samarbetspartners.

Efter Sofia Hultins stadsvandring kl. 12:10 blir det en lite introduktion av Bomassan på Pepparvägen 1. Då förklarar vi lite av idéerna och aktiviteterna som ryms under Bomassans tak. Tills dess kan du läsa den här om du inte kan hålla dig tills den 18 nov.

Kl. 13:45 Tor Lindstrand introducerar en utställning om Örbyleden av studenter från KTH arkitektur.

Tor Lindstrand är arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan och Konstfack. Den 18 november introducerar han utställningen av KTH arkitektur­studenter som är en hyllning till livet längs Örbyleden.

Kl. 14-17 Walktalkrock: Individuella stadsvandringar med Zoë Poluch.

Så här beskriver Poluch Walktalkrock:
Hej! Mitt namn är Zoë, när vi den 18 november sjösätter Bomassan, sjösätter vi inte bara ett projekt, jag kommer även sjösätta stenar. Stenar som flyter ut till samtal. Som rör sig i vår gång. Det får bli första steget i en vilseledande vandring mellan ett stenigt material, sensoriska upplevelser i Hökarängen som under 2018 kommer materialiseras under Bomassans tak. Jag vill att du går med mig. Som tack får du en historiefylld sten, ett snirklande samtal och en personlig stadsvandring.
Hoppas vi ses snart! Zoë

Kl. 14:30 Stadsvandring av Maria Öhman.

Maria Öhman är student på KTH Arkitektur. Under Bomassans förstudie 2016/17 identifierade hon ett flertal kojor längst Örbyleden. Kojorna är byggda av barn i området och är av olika typ, skala, material och tekniker. Som en hyllning till barnens självbyggda arkitektur där leken, fantasin och verklighet smälter samman gjorde Maria ett flertal arkitektoniska riktningar av barnens byggnader. Under stadsvandringen den 18 november får vi följa Maria ”hem” till en av dessa kojor som byggs på Gubbängsfältet.

Kl. 15:30-17 Hökarängsgillet med Nina Svensson och Bernd Krauß.

Ett gille är en tidig föreningsform och ett sätt att mötas i görandet. Hökarängsgillet är en start i Svenssons och Krauß kommande projekt inom Bomassan där gillet är ett av deras metod att utforska Hökarängen.

Kl. 18 Grannskapsmiddag på Cigarrlådan 30 år!

Samma dag som Bomassans inflyttningsfest firar Kollektivhuset Cigarrlådan fyller 30 år! Vi avslutar dagen med att äta middag ihop på Cigarrlådan (Tobaksvägen 24). Det kommer bjudas på vegetarisk mat till självkostnadspris. Välkomna!

Dessutom kommer redaktionen från den nystartade lokaltidningen Blickpunkt Hökis finnas på plats.

VÄLKOMNA!

Tor Lindstrand: Historien om tunnelbanestaden

Tjuvstart!
Den 9 november kl. 13 pratar Tor Lindstrand om Tunnelbanestaden och utvecklingen i Hökarängen. Samtalet är en del av Konsthall C och Hökarängens Stadsdelsråd gemensamma satsning Bomassan. Samtalet sker i samarbete med Konstfack.

Stockholm växte kraftigt efter andra världskrigets slut. Staden expanderade i samband med att tunnelbanen byggdes allt längre ut i söderort och västerort. Gubbängen och Hökarängen var de första stadsdelarna i det som kallades tunnelbanestaden. Varje station blev ett centrum för en grannskapsenhet med kommunal och kommersiell service, skolor och bostadsområden enligt tidens modernistiska planideal. Rummen mellan grannskapsenheterna lämnade plats för infrastruktur, motorvägar, industri- och rekreationsområden. I vår tids diskussioner om den modernistiska stadens egenskaper beskrivs ofta dessa rum som ödemark eller icke-platser, tomma och övergivna. Dessa beskrivningar används som argument för förtätning och som motiv för ett nytt stadsbyggnadsparadigm. De senaste året har Studio 2 på KTH Arkitekturskolan ägnat åt att studera stadsrummen kring Örbyleden i Söderort. Är dessa rum tomma, värdelösa och oanvända? Om inte, vilka användningar hittar vi där och vilka möjligheter ryms utifrån det som redan existerar?

Screentryck-workshop

På måndag 6 november kl. 18 håller vi en liten improviserad screentryck- workshop på Grannskapskontoret (Sirapsvägen 3 i Hökarängen). Vi kommer trycka lite teckningar Olof Svenblad har gjort som en del av Bomassan. Kom gärna förbi och testa på att trycka. Vi bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

Olof Svenblad

Konstnär som bor och verkar i Hökarängen. Större delen av sin tid spenderar hen i sin ateljé i det nystartade ateljékollektivet "Kvällen".

KTH: Stadsmiljöer och Vardagsliv

Workshop och samarbete mellan studenter från KTH Arkitekturskolan och Konstvetenskapen vid Södertörns högskola.

Med utgångspunkt i de stadsmiljöer som omger Örbyleden undersöks platser som vanligtvis beskrivs som icke-platser, oönskade, oanvända, ödemark. Idag används sådana beskrivningar ofta som argument för förtätning eller för att försvara nya paradigm för stadsplanering. Denna workshop handlar om att engagera sig i denna typ av stadsmiljöer. Är de tomma, värdelös och oanvända? Om någon, vilken typ av aktiviteter äger rum, vilka användningsområden är redan där?

Var: Hyrestgästföreningen Vävstolen, Piprensarvägen 18.
När: Måndagen 13 februari kl. 10:00

Håkan Forsell: Housing and Urbanity: The History of a Problematic Relationship

Håkan Forsell är forskare i urbana studier och professor i historia vid Stockholms Universitet. Forsells forskning har fokuserat på bostads- och fastighetspolitik under 18- och 1900-talets i städer i Sverige, Tyskland och USA. Han har nyligen publicerat en rapport om sambandet mellan nya pedagogiska- och kunskapsideal och levnadsförhållanden för barn och ungdomar vid urbana omvandlingar.

Bomassan <3 KTH

PRESENTATIONER: torsdag 10 november kl. 14 Rutger Sjögrim (Svensk Standard) och Gunilla Lundahl.

Bomassan är en medborgardriven bomässa i Hökarängen som undersöker hur Hökarängen kan fortsätta utveckla unika stadsplaneringsmodeller samt bidra till att åtgärda den akuta bostadsbristen i Stockholm. Bomassan kan ses som ett utvidgande av Home Works, där våra frågeställningar flyttar ut från konsthallen och in i det offentliga rummet för att prövas i full skala.

Under året arrangerar vi en rad föreläsningar och program kopplade till Bomassan. På torsdag 10 november kl. 14 startar vi med en presentation och föreläsning av Rutger Sjögrim (Arkitekturkollektivet Svensk Standard) och Gunilla Lundahl.

Presentationerna kommer att diskutera arkitektur, pedagogik och Hökarängens unika historia för grannskapsplanering och hålls i Joanna Lombards pågående utställning Rummet är den tredje pedagogen.

Lyssna på presentationerna här.

Språk: engelska.

OM PRESENTATIONERNA:

Rutger Sjögrim - A Majority Architecture
Bygglovsboken was produced for the exhibition EVA (by Eva Bonniers Donnationsnämnd), in fall, 2015, by the architecture practice Svensk Standard. It documents the floor plans of the 50 multiresidential buildings that was granted a building permit in the city of Stockholm the preceding year. As an undoctored sample of contemporary Swedish residential architecture it seeks to provide an evidence base for discussions about architecture and public space that moves beyond the individual, the “good example” and the image. It looks at architecture at the scale of nation and society, as regulation. It documents a space produced through processes of municipal administration, a space of negotiation and regulation preceding the production of the physical spaces it administrates. It’s a public space, perhaps one of the few remaining truly public spaces, and its output can be read as a direct, physical manifestation of the representative democracy that governs it. A Majority Architecture.

Gunilla Lundahl - Den tredje pedagogen
Hökarängen has been looked at as a model for good urban planning and architecture, presenting a costume for normal life. Still two Phenomena here confront the idea of normality. Kollektivhuset Cigarrlådan and Martinskolan which I believe have been influential in neighborhood life. I want to give some background to the life they express. Could also architecture contribute here? Should that enrich urban life?
----

Programmet är en del av konferensen Architecture and Feminisms på KTH.

Bomassan stöds av Kulturbryggan och utvecklas tillsammans med studenter från arkitekturskolan på KTH, arkitektkontoret Spridd, Martinskolan, Hökarängens Stadsdelsråd och medborgare i Hökarängen